Start van het ‘Waals’ project in Thorpark te Waterschei

Kunnen we de voormalige mijngemeente Genk-Waterschei vergelijken met een Waalse regio? Dat was onze insteek om het politiek project ‘(Arm) Wallonië’ aan het Thorpark (Waterschei) op te starten voor onze leerlingen van 6 Humane wetenschappen (10 september). Drie doelen stelden we voorop: het sociaal-economische leven van een voormalige mijngemeenschap ervaren, een politiek antwoord formuleren inzake de reconversie van Genk (en …

4 Economie en Humane wetenschappen à Bruxelles

Op donderdag 3 mei reisden de leerlingen van 4 Economie en 4 Humane wetenschappen met de trein richting Brussel voor een dagje politiek en Frans. In de voormiddag werden ze in het Vlaams Parlement ontvangen door Vlaams volksvertegenwoordigster Sonja Claes en haar medewerkers. Tijdens een uitgebreide rondleiding kregen de leerlingen meer info over de werking van het parlement. De leerlingen …

3 Humane wetenschappen doet aan onderzoek in een zomers Genk!

Met vragenlijsten en enquêteformulieren in hun rugzakken trokken 26 leerlingen van 3HWa en b op 8 mei naar Genk. Er was werk aan de winkel. Eerste halte was het terras van Actieve Interculturele Federatie (AFI) Winterslag in de Vennestraat waar onze derdejaars een aantal migranten van de eerste, tweede en derde generatie interviewden. De vraaggesprekken leverden interessante data op over …

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen op SAB

Stéphanie Aangeveld, Nore Lenaerts en Elke Paredis (6 Humane wetenschappen) grepen een unieke kans om minister Jo Vandeurzen op school uit te nodigen. De bevoegdheden van deze Limburgse topminister – Welzijn, Gezondheid en Gezin – worden immers uitgebreid behandeld in de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen. Op dinsdag 17 april overliep Jo Vandeurzen een aantal van zijn beleidsinitiatieven. Hoe kunnen en …

Raf Terwingen legt verbanden tussen Maasmechelen en Waalse steden-Brussel

Sinds enkele jaren is parlementslid Raf Terwingen (De Kamer, CD&V) een vaste spreker voor ons politiek project ‘Arm Wallonië’ (6HW). Als burgemeester van Maasmechelen is hij erg bekend met de multiculturele samenleving. Zo kon hij naadloos de link tussen leggen tussen zijn voormalige mijngemeente én bepaalde Waalse steden. Tevens werden de kwaliteiten en problemen van onze hoofdstad Brussel niet vergeten, …

Traditie én vernieuwing: Onze traditionele politieke studiereis naar Brussel (6HW)

Tradities dienen om gerespecteerd te worden. Zo ook onze politieke studiereis naar Brussel (6 maart 2018) waar een bezoek aan het federale parlement traditioneel op het programma stond. Tom De Geeter stond in voor de officiële ontvangst en legde de werking van de commissiediensten uit voor de twee klassen 6 Humane wetenschappen. Als secretaris van de commissie financiën was hij …

Liesbeth Maris boeit leerlingen van 4 Humane wetenschappen

Voor 4 Humane wetenschappen was het eens een andere lesinvulling. 2 lesuren lang hebben ze geboeid kunnen luisteren naar de nationaal voorzitter van Vrouw & Maatschappij, Liesbeth Maris, in het kader van het vak cultuurwetenschappen. Ze hebben kunnen luisteren naar thema’s als gendergelijkheid, vrouwen in de maatschappij, vrouwen in de politiek en meer bepaald wat Vrouw & Maatschappij inhoudt. Wat …

Burgemeesters ‘Oudsbergen’ bezoeken SAB

Om de fusie van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode te verduidelijken, brachten de burgemeesters, Lode Ceyssens en Benny Spreeuwers een bezoek aan onze school. Dit als uitbreiding van onze cursus over politiek (6 Cultuurwetenschappen). Zowel Lode als Benny waren vrij toegankelijk en zorgden voor een ontspannen sfeer waardoor de vragen bleven komen, die ze allemaal ook grondig beantwoord hebben. Echte mensen van …

Jan Peumans bezoekt SAB

Naar traditie heeft de Voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, onze school bezocht. Dit stond allemaal in verband met ons (politiek) project “Arm Wallonië”. Onze kennis was al redelijk groot door de lessen van meneer Umans, maar toch kwamen we enkele nuttige dingen te weten over het reilen en zeilen binnen de politiek. Met zijn jarenlange ervaring was de …