Smartschool: het digitale schoolplatform


Smartschool is het digitale schoolplatform van onze school. Via dit platform kunnen personeelsleden, leerlingen en ouders toegang hebben tot documenten, oefeningen, berichten, lessenroosters, punten, afwezigheden,…

Elke leerling en elk lid van het onderwijzend en ondersteunend personeel heeft een persoonlijke gebruikersnaam en een paswoord. Daarmee kan hij/zij inloggen van om het even welke computer met internetconnectie via de url https://augustinus-bree.smartschool.be.

De ouders kunnen inloggen onder de gebruikersnaam van hun kind en met het paswoord dat hun is medegedeeld.

Smartschool voor leerlingen

 • De leerkrachten plaatsen informatie online die voor de leerlingen toegankelijk is: teksten, artikels, cursusdelen, weblinks naar voor vakken interessante websites…
 • Leerlingen kunnen huistaken in elektronische vorm, tegen afgesproken einddatums, uploaden.
 • Een intern berichtensysteem maakt volledig spamvrije mail mogelijk tussen de gebruikers van het platform. Leerlingen hebben geen e-mailadres nodig om te kunnen communiceren met andere leerlingen of leerkrachten. Bij dit berichtensysteem wordt de privacy gerespecteerd: enkel de verzender en de ontvanger(s) van het bericht hebben toegang tot het bericht.
 • De leerlingen hebben een eigen, persoonlijke online opslagruimte, vergelijkbaar met de map ‘Mijn documenten’ op een gewone pc. Deze ruimte is niet onbeperkt. Ze is enkel toegankelijk voor de leerling.
 • Via Schoolnieuws worden allerlei algemene informatie doorgespeeld aan de leerlingen.
 • Via de digitale klasagenda beschikken de leerlingen over een overzicht van de geplande taken en toetsen. Ook de lesonderwerpen vinden zij hier terug.
 • Via het onderdeel ‘Skore’ krijgt men een overzicht van de behaalde punten op evaluaties en krijgt men een overzicht van de reeds in het schooljaar uitgedeelde rapporten.
 • De registratie van de afwezigheden kan eveneens opgevolgd worden.

Smartschool voor ouders

 • De leerkrachten plaatsen informatie online die voor de leerlingen toegankelijk is: teksten, artikels, cursusdelen, weblinks naar voor vakken interessante websites…Ouders kunnen deze informatie ook raadplegen.
 • Via het berichtensysteem kan naar ouders berichten gestuurd worden. Ouders kunnen op deze berichten reageren.
 • Via Schoolnieuws worden allerlei algemene informatie doorgespeeld aan de gebruikers van het platform.
 • Via de digitale klasagenda beschikken de ouders over een overzicht van de geplande taken en toetsen. Ook de lesonderwerpen zijn beschikbaar nadat de lessen gegeven zijn.
 • Via het onderdeel ‘Skore’ krijgt men een overzicht van de behaalde punten op evaluaties en krijgt men een overzicht van de reeds in het schooljaar uitgedeelde rapporten.
 • De registratie van de afwezigheden kan eveneens opgevolgd worden.