Laptopproject


Onze samenleving verandert voortdurend en aan een steeds sneller tempo. IT-toepassingen worden daarbij steeds belangrijker. Goede digitale vaardigheden zijn ondertussen onmisbaar en een sterke troef om succesvol te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn eindtermen die we in het secundair onderwijs moeten behalen. De laptop draagt bij tot een krachtige leeromgeving waar er makkelijker gedifferentieerd, gecoacht en gevarieerd kan worden.

Het is daarom noodzakelijk dat elke leerling over een goed werkende laptop beschikt en dat we als school de nodige ondersteuning kunnen bieden om de goede werking van deze laptop mee te bewaken. Wij vragen bijgevolg dat elke leerling aan ons laptopproject deelneemt en hiervoor de gepaste laptop aanschaft. 

Wij begrijpen dat je mogelijk reeds een laptop in het bezit hebt of er de voorkeur aan geeft zelf een laptop aan te kopen. Het is echter voor ons als school alleen mogelijk om te verzekeren dat elke leerling vlot de les kan meevolgen als iedereen dezelfde leermiddelen (in dit geval laptop) gebruikt. Onze ICT-medewerkers staan in voor de gepaste ondersteuning en het laptopaanbod omvat ook de nodige ondersteuning en verzekering.

In deze brochure beogen we een antwoord te geven op al jullie vragen over het laptopproject.