Schoolreglement


Beste ouders

Het verheugt ons dat u kiest voor onze school om verder in te staan voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter. Wij danken u voor uw vertrouwen.

Vanzelfsprekend verwacht u dat het Sint-Augustinusinstituut degelijk onderwijs en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding verstrekt. Wij willen vernieuwend werken zodat iedere leerling alle talenten kan ontwikkelen en met succes kan instappen in het hoger onderwijs of een job.

De directie en het personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw zoon of dochter nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij willen echt met u samenwerken om onze leerlingen te helpen uitgroeien tot zelfstandige en gelukkige volwassenen.

Wij verwachten dat u uw zoon of dochter aanmoedigt om actief mee te werken om de doelstellingen van onze school te realiseren. Een belangrijk aspect hierbij is het naleven van de leefregels.

Wij van onze kant zullen de rechten van de leerling eerbiedigen en zijn belangen behartigen.

Beste leerling

Wij heten heel speciaal de nieuwe leerling van harte welkom. Je komt terecht in een andere leefwereld met een eigen schoolcultuur en leefregels. Wij hopen dat jij je snel thuis voelt in je klas en in je nieuwe school.

Wij zijn heel blij de leerlingen die reeds vorig schooljaar in onze school waren ingeschreven, terug te zien.

Ook tot jou, meerderjarige leerling,

richten wij een speciaal woord. Op juridisch vlak beïnvloedt je meerderjarigheid je relatie tot je ouders en de school. In dit schoolreglement verwijzen wij met een asterisk (*) naar de punten waarin je autonoom kunt optreden.

Jouw handtekening is volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Wij hopen dat ook je ouders tekenen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor je opvoeding, ook al ben je meerderjarig.

Samen willen wij er een fijn jaar van maken. Dit kan als alle partijen (directie, personeel, ouders en leerlingen) samenwerken, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg.

Ludo Jacobs
Algemeen directeur