Cognitief sterk functionerende leerlingen (CSFL)


Het Sint-Augustinusinstituut wil vanuit haar visie ‘Samen leren, samen leven, samen groeien’ op verschillende gebieden tegemoet komen aan de specifieke, erg uiteenlopende noden van cognitief sterk functionerende leerlingen (CSFL). Dit kadert in brede basiszorg van onderwijs en draagt meteen bij tot een succesvolle schoolloopbaan die aansluit bij de talenten van leerlingen.

Wij willen leerlingen die hun leerzone niet lijken te bereiken aangepaste uitdagingen en leerstrategieën aanbieden. Met leerlingen die specifieke problemen ervaren waaronder motivatieproblemen, uitstelgedrag, verveling, ‘onder’-leren, perfectionisme, gebrek aan effectieve leervaardigheden … gaan we samen aan de slag om oplossingsstrategieën te verwerven. We schenken ook aandacht aan het socio-emotionele welbevinden van leerlingen, wat een belangrijke factor bij het leren leren en het leren leven is.

Het project bevindt zich nog in de startfase. We engageren ons om deze werking in de loop van de komende schooljaren stap voor stap verder uit te bouwen, vertrekkende van een duidelijke visie en een concreet beleid. Het is een proces dat regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt.

Concrete informatie vindt u via deze link.