Inschrijvingen


Nieuwe leerlingen schrijven zich in op werkdagen in de periode tussen 1 en 5 juli en tussen 19 en 30 augustus.

We organiseren bovendien op 27 juni een speciale inschrijfavond van 16.00 u tot 19.00 u.

Vooraleer de leerling ingeschreven wordt, nemen hij en zijn ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
De inschrijving is pas effectief nadat de leerling en zijn ouders (bij een minderjarige leerling) akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.
Dit betekent dat de leerling niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van zijn ouders, die handelt met instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek.

Leerlingen die reeds vorig schooljaar in onze school waren ingeschreven, kunnen hun studies verder zetten in onze school. Zij moeten wel jaarlijks hun studiekeuze schriftelijk bekend maken. Het herinschrijvingsformulier moet uiterlijk tegen 5 juli (behoudens in geval van bijkomende proeven) op school worden binnengebracht. Dan garandeert de school de herinschrijving.

Een overzicht van de bijdragen voor schooljaar 2018-2019 vindt u hier terug.