Inschrijving schooljaar 2020 – 2021


Beste ouder(s)

U staat op het punt uw zoon of dochter in te schrijven in onze school. Dat doet ons plezier en u mag erop rekenen dat we al het mogelijke zullen doen om aan uw verwachtingen en die van uw zoon/dochter te beantwoorden.

Als u bij het invullen van de vragenlijst onverwacht problemen of vragen zou hebben, neem dan gerust contact op met mevrouw Linda Packlé, pedagogisch directeur leerlingen ([email protected] of GSM: 0471 78 97 24). Zij zal u verder helpen en er samen met u voor zorgen dat de inschrijving in orde komt. Bovendien kan u ook bij mevrouw Linda Packlé terecht met vragen over de studiekeuze.

Met deze digitale inschrijving bent u zeker dat uw zoon/dochter in onze school is ingeschreven, maar daar stopt het uiteraard niet. Normaal verlopen alle inschrijvingen via een persoonlijk gesprek; dat is momenteel jammer genoeg niet mogelijk.

Wat mag u de volgende weken/maanden dan nog verwachten?

  • Uiterlijk enkele weken na de inschrijving zullen we u even bellen om te polsen of alles goed verlopen is en vooral om te informeren of u toch eventueel nog bijkomende bekommernissen of vragen hebt.
  • Indien nodig zullen we een concrete afspraak vastleggen voor een verder individueel gesprek (op het inschrijvingsformulier kan u trouwens al aangeven of u om een bepaalde reden een persoonlijk gesprek wenst – daarbij nemen we natuurlijk alle geldende veiligheidsvoorschriften in acht).
  • Voor de boeken werken we samen met de firma Iddink. Voor de bestelling van die boeken hebben we in de loop van de jaren een vlotte procedure uitgewerkt. Als alles klaar is om de bestelling te doen, zullen we u daaromtrent de nodige informatie bezorgen (ook voor die bestelling zullen we zorgen voor een “helpdesk”). Boeken bestellen, kan uiteraard enkel als uw zoon/dochter zeker is van de studiekeuze én als hij/zij het attest van het huidige schooljaar heeft (concreet is dat einde juni/begin juli).
  • In de tweede helft van augustus krijgt uw zoon/dochter een brochure waarin de werking van de school al wat verder wordt toegelicht en waarin vooral wordt duidelijk gemaakt wat er de eerste schooldag op het programma staat.
  • De eerste week van het nieuwe schooljaar zullen we verder nog enkele wettelijke formaliteiten in orde brengen, zoals: de formele ondertekening van het schoolreglement en de ondertekening van de privacy verklaring. We geven die documenten ter ondertekening mee aan uw zoon/dochter. In die week treffen we ook de nodige praktische schikkingen voor de bestelling van o.m. een rekenmachine, een labojas, een keukenschort en turnkledij (wie wat precies nodig heeft, hangt uiteraard af van de gekozen studierichting).
  • Vóór het einde van de maand september zullen we u dan op school uitnodigen (als het coronavirus dat niet verhindert…) om de werking van onze school verder toe te lichten en om nader kennis te maken. U krijgt dan ook ruim de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de klassenleraren van uw zoon/dochter.

U merkt het: uw inschrijving mag dan wel digitaal verlopen, we zullen verder al het mogelijke doen om onze contacten zo persoonlijk mogelijk te maken en u maximaal te informeren. Samen met u staan we namelijk voor de boeiende uitdaging de toekomst en de vorming van uw kind uit te bouwen.

Een benaderende kostenraming per leerjaar vindt u hier terug.