Finaliteit doorstroom (D) derde graad


In de doorstroomfinaliteit vind je abstract-theoretische studierichtingen terug die leerlingen voorbereiden om door te stromen naar academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.

Binnen deze doorstroomfinaliteit maken we een onderscheid tussen studierichtingen die gebonden zijn aan een specifiek domein en breder georiënteerde studierichtingen die de verschillende domeinen overschrijden.

Domeinoverschrijdende doorstroom (DOD)

De domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen (DOD) bereiden de leerlingen voor op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen na het zesde jaar.

Domeingebonden Doorstroom (DGD) 

De domeingebonden doorstroomrichtingen (DGD) bereiden leerlingen gericht voor op een aantal verwante academische en professionele bacheloropleidingen.