Leerlingen van 6STW animeren ouderen

De leerlingen van 6 Sociale en technische wetenschappen trokken voor “Project” naar verschillende zorgcentra uit de omgeving. Ze zetten er diverse activiteiten op rond bewegen, leefomgeving, schoonheid en herinneringen ophalen. De bewoners konden zelf kiezen welke activiteiten aansloten bij hun interesses en mogelijkheden. Waarom deze insteek? Onderzoek toonde aan dat betekenisvolle activiteiten het emotioneel welzijn van rusthuisbewoners verbeteren. Ze hebben een positieve invloed op algemene gezondheid, op de cognitieve functies en op mobiliteit. Daarnaast vormen ze een buffer tegen depressieve buien en angstgevoelens. De foto’s tonen alvast aan dat onze leerlingen erg knappe activiteiten in elkaar staken.

6STW verzorgt activiteiten in woonzorgcentra