Observeren in de kleuterklas

De leerlingen van 5 Sociale en technische wetenschappen kregen de opdracht om na een beknopte bronnenstudie over ontwikkelingspsychologie de theorie in de praktijk te brengen door de kleuters van het tweede klasje te stimuleren op vlak van taligheid, fantasie, geheugen, getalbegrip en motoriek. De kleuters werden geobserveerd tijdens spel, voorlezen, knutselen, bewegen en spelen. Een leerrijke en toffe ervaring.
Observeren in de kleuterklas