Een bijzonder verhaal…

Huda volgt het zevende jaar Kinderbegeleider op het Sint-Augustinusinstituut van Bree in het duale systeem. Duaal leren combineert het beste van 2 werelden.
Enerzijds leert Huda de job van kinderbegeleider op de werkplek in Maaseik waar ze woonachtig is. Het kinderdagverblijf Hopsa heeft haar 5 maanden begeleid. Vanaf maart heeft de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes zich geëngageerd om verder te sleutelen aan haar competenties.
Anderzijds volgt zij een beroepsgerichte en algemene vorming voor 14 uren per week op het SAB. Een trajectbegeleider van de school coacht Huda op de werkplek.
Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal was van meet af aan een hinderpaal in de begeleiding van de kinderen. Hilde Vandijck, leerkracht Nederlands, heeft dan aangeboden om op vrijwillige basis wekelijks een taalbad te geven.
Huda is erg gemotiveerd om haar diploma middelbaar onderwijs te behalen, af te studeren als kinderbegeleider en de Nederlandse taal te beheersen.

In de Standaard verscheen een artikel over Huda en haar gezin.