“Dankzij het duale programma Kinderbegeleider kon ik mijn droom waarmaken”

Eveline Roosen wilde altijd al met kinderen werken. De opleiding kleuterleider bleek geen haalbare kaart. “Toen hoorde ik dat het Sint-Augustinusinstituut in Bree net gestart was met de opleiding “Kinderbegeleider duaal”, een 7de specialisatiejaar. De verdere toelichting kon me snel overtuigen: minstens 60% van de opleiding heeft plaats op de werkvloer en de uren die gevolgd worden op school spelen maximaal in op de ervaringen uit de praktijk.”

Gesterkt door de positieve reacties op het programma duaal leren Kinderbegeleider start het Sint-Augustinusinstituut vanaf dit schooljaar eveneens met het programma duaal leren Zorgkundige (eveneens een 7de specialisatiejaar).

Mevrouw Livina Van Esser, coördinator Personenzorg getuigt: “Het unieke aan de opleidingen duaal in de Personenzorg is dat de nauwe samenwerking tussen het arbeidsveld (kinderdagverblijven, naschoolse opvang, rusthuizen en thuiszorg) en de school heel goed beantwoordt aan de huidige behoeften in de sector. Veel meer dan in de bestaande opleidingen kan het programma aangepast worden aan de situatie van de individuele leerling. Oorspronkelijk waren sommige werkplekken wat terughoudend, maar na één jaar zijn ze overtuigd van de meerwaarde van dit soort opleidingen. Onze leerlingen die het programma Kinderbegeleider gevolgd hebben, zijn momenteel allemaal aan de slag, vaak op de werkplek waar ze hun stage gedaan hebben”.

De opleidingen duaal zijn een gemeenschappelijk initiatief van de ministers Crevits (Onderwijs) en Muyters (Economie). Dit schooljaar zijn het nog proefprojecten, maar vanaf het schooljaar 2019 – 2020 worden ze ingepast in de formele structuur van het secundair onderwijs.

Wie interesse heeft voor duaal Zorgkundige of Kinderbegeleider kan zich nog altijd inschrijven. De praktijk heeft geleerd dat zowel leerlingen na het 6de jaar BSO zich inschrijven, maar ook leerlingen die na het behalen van een diploma secundair onderwijs een bijkomend praktijkgericht diploma willen halen. Ook voor wie een bachelor opleiding uiteindelijk niet de beste keuze is gebleken, kan duaal leren mogelijkerwijs een passend alternatief bieden.