5STW in de tweede kleuterklas

De leerlingen van 5 Sociale en technische wetenschappen kregen de opdracht om na een beknopte bronnenstudie de theorie in de praktijk te brengen door de kleuters van het tweede klasje te stimuleren op vlak van taligheid, fantasie, getalkennis en motoriek. De kleuters werden geobserveerd tijdens spel, bouwen, voorlezen, knutselen en poppenspel. Een leerrijke en gezellige ervaring.

5STW in de tweede kleuterklas