4 Wetenschappen ontdekt de rijken van de Moneren, Protisten en Fungi

In de lessen biologie behandelt 4 Wetenschappen op dit moment de geschiedenis van de classificatiesystemen. Eén van deze systemen werd opgesteld door Whittaker. Hij deelde alle levende wezens in in vijf rijken: Moneren (ééncelligen zonder celkern), Protisten (ééncelligen met celkern), Fungi (zwammen, schimmels, gisten), Planten en Dieren.
Tijdens een microscopielabo konden de leerlingen vandaag alvast kennismaken met de eerste drie van deze vijf rijken.

4 Wetenschappen ontdekt de rijken van de Moneren, Protisten en Fungi