Science Lab @ Zeeland!

Woensdag en donderdag 1 en 2 maart trokken de leerlingen van 4NWa en 4NWb naar Zeeland (Nederland) op zoek naar de antwoorden van de volgende onderzoeksvraag: Hoe gaan de Zeelanders de volgende decennia omgaan met het water van de zee en het rivierwater van de Schelde, Maas en Rijn? 4 UCLL-studenten namen ons mee op sleeptouw langsheen de haven van Antwerpen, de stroomgeul van de Westerschelde, de oester- en mosselbanken van Yerseke, de stormvloedwaterkering van Neeltje Jans, de zeewerking en duinvorming op het strand van Burgh Haamstede, de inpolderingsdrift van de Zeelanders, de onverbiddelijke zeewerking, de kracht van de watersnoodramp(en) en de toekomst van deze speciale Nederlandse provincie tussen land en zee. Dankjewel aan de toekomstige leraren Reinout, Lisa, Lars en Akif, dankjewel aan de leerlingen van 4NWa en 4NWb voor hun fijne bijdrage aan deze hopelijk nieuwe traditiereis op SAB.

Science Lab @ Zeeland