Ondernemer Jean Paul Van Kerkhoven (Finman) reikt sleutels voor de GIP èn de toekomst aan (6 M&M)

Hoe kijk je naar een probleem? Als een uitdaging? Als een opportuniteit? De eerste insteek bij de sessie “Ondernemer voor de klas”deed meteen de wenkbrauwen fronsen van de leerlingen van 6 M&M en dit niet voor het laatst.

Voor hen stond immers een gepassioneerd ondernemer. Een begenadigd spreker die stiltes liet vallen zodat gedachten zich konden vormen. Die gedreven getuigde over het vroeg ontpoppen van zijn ondernemerschap in zijn carrière en hoe passie en hard werken tot een mooi ondernemersverhaal kan leiden. Een verhaal dat niet alleen gaat over marktaandeel of resultaten maar ook over mensen en hoe je als ondernemer een voortrekkersrol kan hebben bijvoorbeeld op vlak van diversiteit op de werkvloer. En last but not least in tijden van klimaatprotest door jongeren een mooi verhaal op vlak van milieu. Duurzaam ondernemen met grote hoofdletter D dus.

Hij schuwde in zijn getuigenis hele concrete tips niet zoals je heel bewust zijn van het verschil tussen ja en nee als je een antwoord geeft. Of hoe waardevol het is om een heel concrete situatie vanuit zoveel mogelijk perspectieven te benaderen. En hoe je al je zintuigen kan inzetten om je directe omgeving in je op te nemen en hieruit veel te leren.

De leerlingen van 6 M&M zijn volop bezig met het uitschrijven van een businessplan in het kader van hun Geïntegreerde proef. Ze hadden als voorbereiding op deze sessie “Ondernemer voor de klas” ook de kans gekregen om advies te vragen over hun prille ondernemersproject aan Jean Paul van Kerkhoven die ondertussen de stap gezet heeft van leider naar begeleider met zijn eigen bedrijf FINMAN. Iets waar onze ondernemer graag en heel bemoedigend op inging. De afsluitende kwis werd dan ook meer dan gesmaakt door de leerlingen.

We kunnen dus zeker besluiten dat deze sessie “Ondernemers voor de klas”, jaarlijks georganiseerd door Vlajo, een sterke indruk op de leerlingen van 6 M&M maakte. Een beetje zoals presse-papier op vloeipapier.

Ondernemer Jean Paul Van Kerkhoven (Finman) reikt sleutels voor de GIP èn de toekomst aan (6 M&M)