Businessplan coaches voor leerlingen 6 M&M

Een businessplan schrijven is erg belangrijk bij de opstart van een nieuwe onderneming. Er komt heel wat denkwerk aan te pas en bijsturing is vaak nodig. Externe input is daarbij vaak cruciaal. Onze leerlingen van 6 M&M kregen de unieke kans om de eerste versie van hun businessplan in het kader van hun geïntegreerde proef voor te stellen aan enkele studenten van de lerarenopleiding TEW UHasselt tijdens een Google Meet sessie.  Het was een leuke uitdaging voor de leerlingen van 6 M&M om hun bedrijfsconcept helder te verwoorden bij de start van de meeting. Daarna traden ze in dialoog met de studenten. Onze leerlingen namen de vele suggesties van de studenten dankbaar aan. Dankzij deze externe coaches staan de 3 GIP-groepen weer wat steviger in hun schoenen wanneer ze binnenkort hun bedrijfsconcept in drie talen voorstellen aan de begeleidende leraren van hun Geïntegreerde proef (=GIP).

Businessplan coaches voor leerlingen 6 M&M