​4 MIb speelt online quiz tegen 97 andere scholen

Wikifin organiseerde op woensdag 14 maart een online quiz over economische thema’s. Stipt om 11.15u moesten we ingelogd zijn om deze quiz tegen ​maar liefst ​97 andere klassen​ uit Vlaanderen​ te spelen. ​We kregen klassikaal 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld en hadden telkens 60 seconden de tijd om via onze ‘klas-gsm’, waarop de app Kahoot geopend was, te beantwoorden. We hadden 17 van de 20 vragen juist. Toch was dit spijtig genoeg niet voldoende om de eerste plaats te behalen. Twee klassen hadden zelfs alle vragen juist. Niet geklaagd, dit was echt eens leuk om met de hele klas te doen!​