Marketingproject Business@SAB van 4 Management & IT: opstart

Een eerste brainstormsessie luidde de officiële start van het  marketingproject Business@SAB van 4 Management & IT in. Het doel was om een product te bedenken om te verkopen tijdens het derde trimester. Dit lukte ook want op het einde van deze sessie had elke klas een definitieve productkeuze gevonden. De volgende stap wordt het zoeken naar een goed doel, de juiste leveranciers, een Engelse naam en slogan, een logo, …

Marketingproject Business@SAB van 4 Management & IT: opstart