Huis vergeet-me-nietje ontvangt volledige winst van 4MIb

Na de verkoop van onze croques werden de boekhouders aan het werk gezet. Zij kregen de taak om uit te rekenen hoeveel onze verkoopmomenten hadden opgebracht. De totale winst bedroeg afgerond 300,00 euro. Zoals afgesproken in het begin van het schooljaar mocht dit bedrag volledig naar ons goed doel ‘Huis Vergeet-me-nietje’ gaan. Dit is een inloophuis voor mensen met kanker, …

Co-teaching & FIFA = leerwinst

Tijdens de laatste les van dit trimester  kregen de leerlingen van 3MIb deskundige uitleg over FIFA Ultimate Team. De leerlingen kregen verschillende tips rond het bouwen van hun eigen team, hoe een team beter maken, snel coins verdienen, SBC unpacken, icons, … De volgende economische lesonderwerpen kwamen terug in dit thema: vraag en aanbod, marktprijs, aan- en verkoop en het …

3MI en 3ECO verkennen industrieterreinen Bree

De leerlingen van 3 Economie en 3 Management & IT ontdekken de verschillende bedrijven gelegen op de industrieterreinen Kanaal Noord, Kanaal Zuid en Vostert. Bij de verschillende Breese bedrijven hielden ze halt en vertelden ze aan hun medeleerlingen over het bedrijf. De geschiedenis, een overzicht van de belangrijkste producten, diensten en enkele wetenswaardigheden kwamen hierbij aan bod. Een leuke manier …

Sander en Stef mogen ‘slimste mens van 3MI’ genoemd worden, Laura die van 4MI!

Een heel schooljaar lang werd er elke week gestreden om de slimste mens van de studierichting 3 en 4 Management & IT te worden. Gedurende het schooljaar kregen de leerlingen 22 weken lang 5 economische actualiteitsvragen voorgeschoteld. De leerling met de meeste juiste antwoorden doorheen deze periode, mag een jaar lang ‘slimste mens’ genoemd worden. Sander werd de slimste mens …

Financiële week voor 3 MI

De leerlingen van 3 MI1 en 3 MI2 sloten het tweede trimester af met het project “budget” tijdens het vak bedrijfseconomie. In deze week leerden zij om op een verantwoordelijke manier om te gaan met een beperkt maandloon, vaste kosten, betaalmiddelen, etc. Het doel was om bewust te worden van de waarde van het geld.

Marketingproject Business@SAB van 4 Management & IT: opstart

Een eerste brainstormsessie luidde de officiële start van het  marketingproject Business@SAB van 4 Management & IT in. Het doel was om een product te bedenken om te verkopen tijdens het derde trimester. Dit lukte ook want op het einde van deze sessie had elke klas een definitieve productkeuze gevonden. De volgende stap wordt het zoeken naar een goed doel, de juiste leveranciers, …

3MI en 3ECO verkennen industrieterreinen Bree

In het kader van het BRES-project fietsten de leerlingen van 3 Economie en 3 Management & IT op maandag 17 september 2018 over de industrieterreinen Kanaal Noord, Kanaal Zuid en Vostert. Bij de grootste bedrijven hielden ze halt en vertelden ze aan hun medeleerlingen over het bedrijf: de geschiedenis, een overzicht van de belangrijkste producten en enkele wetenswaardigheden kwamen hierbij …