Vernieuwd studieaanbod online beschikbaar (3de jaar – schooljaar 2021-2022)

Beste leerling, beste ouder,

Jullie zijn nu bezig met de studiekeuze voor het volgende schooljaar. Een studiekeuze moet altijd een positieve keuze zijn, gebaseerd op je interesse en aanleg. Wat doe ik graag? Wat kan ik goed? Dat moet je vertrekpunt zijn.
Belangrijk is ook om te weten waaruit je allemaal kan kiezen. Het secundair onderwijs (het middelbaar onderwijs) wordt op dit ogenblik hervormd en misschien is het nog niet helemaal duidelijk hoe dat eruit zal zien. Welke studierichtingen zijn er? Wat kan er na het 3de en 4de jaar en wat kan er nog daarna? We willen jullie daarom graag toelichten hoe de volgende jaren eruit zullen zien en wat de toekomstmogelijkheden zijn.

Het secundair onderwijs is opgebouwd uit drie graden. Elke graad bestaat uit 2 jaren. Jullie hebben nu bijna de 1ste graad afgewerkt. In de 2de en 3de graad moet je kiezen voor een studierichting. Elke studierichting behoort tot een domein en een finaliteit.
Er zijn acht domeinen of interessegebieden waarvan wij er op SAB vijf aanbieden. Leerlingen die interesse hebben voor wetenschap kunnen bijvoorbeeld voor STEM kiezen. Wie graag voor mensen zorgt, kan voor Maatschappij en Welzijn kiezen. De andere domeinen zijn Taal en Cultuur, Economie en Organisatie en Sport.
Binnen elk domein vind je een breed pallet aan studierichtingen terug. Ze variëren van eerder abstract en theoretisch tot meer praktisch. Daarom zijn er drie finaliteiten. Die geven aan wat leerlingen na het secundair onderwijs kunnen doen.
Leerlingen die een opleiding in de arbeidsmarkt-finaliteit hebben afgerond, kunnen onmiddellijk starten met een job of ervoor kiezen om nog extra competenties te verwerven. In dat laatste geval hebben ze de keuze tussen een Se-n-Se opleiding (7de jaar) in een secundaire school of een graduaatsopleiding in het hoger onderwijs. De arbeidsmarkt-finaliteit bestaat uit studierichtingen van het BSO.
Leerlingen die een opleiding in de dubbele finaliteit hebben afgerond, hebben dezelfde mogelijkheden als leerlingen van de arbeidsmarkt-finaliteit: starten met een job, een Se-n-Se opleiding of een graduaatsopleiding volgen. Daarbovenop hebben ze ook de mogelijkheid om rechtstreeks door te stromen naar een bacheloropleiding aan een hogeschool. De dubbele finaliteit bestaat uit studierichtingen van het TSO.
Leerlingen uit de doorstroom-finaliteit worden opgeleid om een bacheloropleiding te starten aan de universiteit of hogeschool. De doorstroom-finaliteit bestaat uit studierichtingen van het ASO en TSO. De ASO richtingen zijn niet gekoppeld aan één domein, de TSO-richtingen wel.
Op onze website kan je alle studierichtingen terugvinden die wij aanbieden op SAB. Je ziet meteen in welk domein en welke finaliteit ze zich situeren. Van elke studierichting vind je de lessentabel, meer concrete info en doorstroommogelijkheden. De volledige beschrijving van de 3de graad ligt op dit ogenblik nog niet vast. Hierover zal je tijdens je schoolcarrière op SAB zeker meer horen.

De matrix waarin deze studierichtingen worden georganiseerd vind je hier terug.

Veel succes met je studiekeuze!Is het nog niet meteen duidelijk? Geen paniek, Sanne legt het jullie nog een keertje stap voor stap uit.

 

 

`