Sanne & Mette stellen zich voor aan de tweedejaars!

Kiezen voor een nieuwe school en een nieuwe studierichting is niet eenvoudig. Zeker niet wanneer de onderwijshervorming ervoor zorgt dat zowel de studierichtingen als de inhouden ervan wijzigen. Daarnaast gelden er ook nog steeds strenge corona-maatregelen die het fysieke contact bemoeilijken.

Maar geen paniek! Mette en Sanne zullen jullie de komende weken op regelmatige basis via onze website en sociale media op de hoogte houden en helpen met jullie studie- en schoolkeuze!

Alvast heel veel succes!