Naar de tweede ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade …

Op woensdag 16 januari was het weer “Wiskunde Olympiade dag”: 11 854 leerlingen uit 406 scholen namen deel aan de eerste ronde van de Junior Wiskunde Olympiade en 11 332 leerlingen uit 411 scholen namen deel aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade.

De wedstrijdjury besliste inmiddels over de cesuur voor deelname aan de tweede ronde. Alle JWO-leerlingen met een resultaat van 108 of hoger en alle VWO-leerlingen met een resultaat van 102 of hoger kunnen deelnemen aan de tweede ronde. Concreet betekent dit dat 1 208 leerlingen uit de tweede graad (uit 291 scholen) en 1 165 leerlingen uit de derde graad (uit 279 scholen) uitgenodigd worden om op woensdag 13 maart aanwezig te zijn in de diverse provinciale centra.

Op onze school behaalden maar liefst zes leerlingen deze cesuur en zij mogen dus op deelnemen aan de tweede ronde in UHasselt. Proficiat Ella Opdeweegh (4LAT), Jolene Siborgs (4WETa), Jolan Vandewal (4WETb), Wannes Vanmechelen (4WETb), Senne Doumen (6LW) en Kobe Steensels (6WWa)!

Alvast veel succes in de tweede ronde!