Naar de tweede ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade … 

Op woensdag 15 januari was het weer olympiadedag: 12 064 leerlingen uit 407 scholen namen deel aan de eerste ronde van de Junior Wiskunde Olympiade en 11 499 leerlingen uit 416 scholen namen deel aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade.

De wedstrijdjury besliste inmiddels over de cesuur voor deelname aan de tweede ronde. Alle JWO-leerlingen met een resultaat van 104 of hoger en alle VWO-leerlingen met een resultaat van 107 of hoger kunnen deelnemen aan de tweede ronde.  Concreet betekent dit dat 1 184 leerlingen uit de tweede graad (uit 276 scholen) en 1 095 leerlingen uit de derde graad (uit 277 scholen) uitgenodigd worden om op 4 maart aanwezig te zijn in de diverse provinciale centra.

Op onze school behaalden vier leerlingen deze cesuur en zij mogen dus op deelnemen aan de tweede ronde in UHasselt. Proficiat Pieter Ectors (3LAT), Len Creemers (4LAT), Lennie Segers (4WETb) en Jules Franssens (5WWa)!

Alvast veel succes in de tweede ronde.