Kris Verduyckt boeit leerlingen van 6 Humane wetenschappen

Op donderdag 12 maart bezocht de politicus Kris Verduyckt voor het eerst onze school. We waren erg vereerd dat hij inging op onze uitnodiging! Meneer Verduyckt is een volksvertegenwoordiger van de SP.A en zetelt momenteel in het federaal parlement (de Kamer) te Brussel. Wij nodigden hem uit in verband met ons project ‘Arm Wallonië’ voor een politieke vragenronde. Het werd een heel interessant en leerzaam gesprek, dankzij zijn enthousiasme en goede voorbereiding. We zijn weer een ervaring rijker en danken meneer Verduyckt hier van harte voor! Hopelijk mogen we hem in de toekomst nog eens ontvangen.

Jessy Baeten, Maaike Quik en Mirte Vossen (6HWb)