Komt Jan Van Eyck werkelijk uit Maaseik?

Op dinsdag 5 oktober bezochten enkele leerlingen van 6 Humane Wetenschappen een avondlezing van professor Jan Dumolyn. Om 19.15 uur verzamelden we voor het cultuurcentrum van Maaseik. Even later startte de uitleg van de historicus Jan Dumolyn, prof aan de universiteit in Gent. De historische en geografische achtergrond van de schilders Jan en Hubert Van Eyck was het thema van de lezing. Het werd al snel duidelijk gemaakt dat er een groot gebrek is aan bronnen over de woonplaats van Jan Van Eyck. Er is helaas nog geen volledige zekerheid over de geboorteplaats van de gebroeders Van Eyck. De professor toonde wel aan dat het historisch onderzoek op een kritische wijze werd gevoerd.

Het onderwerp sloot perfect aan bij ons kunsthistorisch project waarbij wij als laatstejaars de humane wetenschappers van het vijfde binnenkort gaan gidsen in het Van Eyck pop-up museum te Maaseik. Daarom zijn wij meneer Umans, de vrijwilligers en natuurlijk professor Jan Dumolyn zeer dankbaar.

Jana Conen en Jolien Daniëls (6HW)