Enkel voor curieuzeneuzen!

Jaja, ook wij doen mee, net als 20 000 andere meetplaatsen. Om een goed overzicht te krijgen van de Vlaamse luchtkwaliteit zijn 20 000 meetplaatsen uitgekozen om één maand lang metingen te doen. NO2 oftewel stikstofdioxide wordt gemeten, een schadelijk gas voor mens en milieu dat onder andere vrijkomt bij verbrandingsmotoren. U ziet op het eerste beeld de buisjes hangen aan de raam van lokaal 119, op het tweede beeld wordt uitgelegd hoe de meting werkt. Bekijk het maar eens, net als de kaart van West-Europa met stikstofdioxideconcentraties.