Groene groe(n)ten van SAB

Een 10-tal collega’s, enkele enthousiaste leerlingen en een buur staken de handen uit de mouwen en zijn onlangs begonnen aan onze schoolmoestuin, “het Wiedersnestje”. Gelukkig beschikt ons lerarenkorps over enkele hobbyboeren die met het nodige gereedschap de grond bewerkten tot vruchtbare grond. Ook de ruwbouw van de serre staat er sinds deze week. Ondertussen werden er aardbeien, aardappelen, rapen, pompoenen …

BMW Beliën introduceert elektrisch rijden op SAB

BMW Beliën laat deze week het personeel van SAB kennis maken met elektrisch rijden. Zij stellen immers 3 elektrische wagens ter beschikking. De onwetendheid en de bezorgdheid over de autonomie van elektrische wagens is nog steeds een grote drempel. Daarom krijgen onze collega’s nu zelf de kans om deze wagens uitvoerig uit te testen. Op SAB vinden wij het milieu …

Uniek klimaatproject tussen lagere school Klimop Plockroy en SAB

Op 23 mei bezochten alle kleuters en leerlingen van de lagere school Klimop Plockroy het Sint-Augustinusinstituut in Bree. Dit project was een klas- en schooloverstijgend project waar leerlingen van het vierde jaar Verzorging-voeding en van het vijfde jaar Office & Retail assistant de kleuters en leerlingen van Klimop Plockroy onderdompelden in het thema klimaatverandering. De leerlingen van Plockroy knutselden bijenhotels …

24 000 euro Provinciale subsidie voor Groene speelplaats SAB!

Enkele weken geleden kreeg het Sint-Augustinusinstituut van Bree van de Provincie Limburg het fantastische nieuws dat ze een subsidie van 24 000 EUR krijgen voor de aanleg van een nieuwe ‘groene’ speelplaats. Op donderdagvoormiddag 25 april is de gedeputeerde voor Leefmilieu van de Provincie Limburg, de heer Bert Lambrechts, naar de school gekomen om het subsidiereglement m.b.t. de vergroening van …

SAB ademt zuivere lucht in!

Onze school deed ook mee aan het project curieuzeneuzen, waarbij in gans Vlaanderen de luchtkwaliteit gemeten werd op vlak van NO2. Met 18,6 microgram NO2 per kubieke meter scoren we goed. Ter info, de gemiddelde Vlaamse waarde bedraagt 22,6 microgram. De hoogst gemeten waarde bedraagt 75,3 en de laagst gemeten waarde 10,9.  

Car Free Day @ SAB

Op donderdag 20 september was het Car Free Day. Op deze dag moedigen we het personeel van SAB aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Het was een prachtige dag… dus heel veel fietsers. Zo kwam bijvoorbeeld het voltallige team van de financiële dienst met de fiets!! Voor al die collega’s die duurzaam naar school kwamen was er …

Enkel voor curieuzeneuzen!

Jaja, ook wij doen mee, net als 20 000 andere meetplaatsen. Om een goed overzicht te krijgen van de Vlaamse luchtkwaliteit zijn 20 000 meetplaatsen uitgekozen om één maand lang metingen te doen. NO2 oftewel stikstofdioxide wordt gemeten, een schadelijk gas voor mens en milieu dat onder andere vrijkomt bij verbrandingsmotoren. U ziet op het eerste beeld de buisjes hangen aan …

Skypesessie leerlingenraad met gedeputeerde Ludwig Vandenhove

Een tijdje geleden kregen we van onze MOS-begeleider Bieke Geukens de vraag of onze leerlingenraad zou willen skypen met gedeputeerde Ludwig Vandenhove. Hij wilde namelijk graag weten of onze leerlingen vragen voor hem hadden ivm de milieuwerking van onze provincie. Tijdens een van de laatste vergaderingen van de leerlingenraad hebben we dit aanbod besproken en onze leerlingen zagen het wel …

Actie Proper Straatbeeld

Op vrijdag 20 april hebben de leerlingen van 3 LAT, 3 VVa, 3 VVb, 5 OH en 5 STWa zwerfvuil opgeruimd naar aanleiding van de actie ‘Proper straatbeeld’ van de Stad Bree. Gewapend met handschoenen en vuilniszakken trokken ze naar de Luytenstraat, het Bosleerpad aan de Pollismolen en de Kanaalzone Bree-Beek tot aan de brug van Bocholt. Het was een …