6 Humane Wetenschappen krijgt speciaal bezoek van Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen

Wij grepen de unieke kans om minister Vandeurzen op onze school uit te nodigen. De heer Vandeurzen was de geschikte persoon om ons eindproject over ‘Gezondheidszorg en Welzijn’ binnen cultuurwetenschappen te kaderen.
Donderdag 14 februari mochten we de minister ontvangen. Er hing een licht gespannen sfeer. Het was dan ook een hele eer om de minister de hand te mogen schudden. Eenmaal we kennis hadden gemaakt, was de spanning onmiddellijk verdwenen. Dit toont nogmaals aan dat politici ook maar “gewone” mensen zijn.
Ondanks onze toch wel uitgebreide politieke kennis binnen het vak cultuurwetenschappen, heeft de heer Vandeurzen ons nog heel wat kunnen bijleren over de politieke werking.
Om te beginnen stelde ieder groepje zijn onderzoeksvraag. Iedereen kreeg een zeer duidelijk en gefundeerd antwoord op zijn vraag.
Vervolgens stelden we actuele vragen waarbij uiteraard ook ‘de klimaatmars’ ter sprake kwam. Ook daarover gaf Jo Vandeurzen een duidelijke uitleg.
We willen minister Vandeurzen nogmaals namens heel 6 Humane wetenschappen bedanken voor zijn allerlaatste bezoek.

Karolien Hontis, Femke Swennen, Jolien Wesenbeek