3 Humane wetenschappen doet aan onderzoek in een zomers Genk!

Met vragenlijsten en enquêteformulieren in hun rugzakken trokken 26 leerlingen van 3HWa en b op 8 mei naar Genk. Er was werk aan de winkel. Eerste halte was het terras van Actieve Interculturele Federatie (AFI) Winterslag in de Vennestraat waar onze derdejaars een aantal migranten van de eerste, tweede en derde generatie interviewden. De vraaggesprekken leverden interessante data op over hoe cultuuroverdracht in de praktijk gebeurt. Tijdens het eten van heerlijke pasta konden zij letterlijk proeven dat onze eetcultuur beïnvloed is door contacten met andere culturen. Na de middag namen de leerlingen in het centrum een enquête af over onderwerpen als acculturatie, waarden en normen. Het warme weer belette hen niet om er 100% voor te gaan. Gewapend met heel veel informatie ging het SAB-waarts waar onze onderzoekers de gegevens zullen verwerken.

3 Humane wetenschappen doet aan onderzoek in een zomers Genk!