Technisch Secundair Onderwijs: tweede graad


In de tweede graad van het TSO bieden we volgende studierichtingen aan:

Een studierichting voor jou?

Boeit de bedrijfswereld je? Leg je graag contact met andere mensen, ook in vreemde talen? Wil je later zelf ondernemer worden of actief deel uitmaken van een (inter)nationale organisatie? Kan je bovendien zeer vlot overweg met allerlei computertoepassingen en vind je een brede algemene vorming belangrijk? Dan is Management & IT de richting voor jou!

Wat leer je in de richtingsvakken?

In het vak bedrijfseconomie ga je stap voor stap de verschillende afdelingen van een bedrijf bestuderen. Je leert de interactie tussen de afdelingen begrijpen en toepassen in allerlei contexten. Je geraakt vertrouwd met bedrijfsadministratie en de grondbeginselen van de dubbele boekhouding via specifieke administratieve software. Je traint je communicatieve vaardigheden met rollenspelen en tijdens bedrijfsuitstappen. Aan de hand van een wekelijkse actualiteitsquiz maken we van jou een betere speler in de economische wereld. Communicatie is essentieel in de handelswereld. Je bevordert je vaardigheden zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven in verschillende talen via praktische toepassingen in een handelscontext. Uiteraard maak je hierbij gebruik van diverse moderne communicatiemedia.

De eerste ict-vaardigheden heb je reeds verworven. In het vak toegepaste informatica leer je praktische (bedrijfs)toepassingen uitwerken en oplossen met behulp van verschillende softwaretoepassingen zoals tekstverwerking, elektronische rekenbladen, gegevensbeheer, elektronische presentaties. Je maakt ook kennis met de basisstappen programmeren. Tot slot is er uiteraard ook aandacht voor het efficiënt gebruik van internet, met oog voor sociale media.

Management & IT in onze school: erg aantrekkelijk!

De intensieve samenwerking met een bedrijf uit de BRES (Breese economische stuurgroep) zorgt ervoor dat je een beeld krijgt van hoe het leven er in een bedrijf aan toe gaat. Ook gaan we meerdere keren op studiereis en maken we bedrijfsuitstappen. Een bezoek aan een steenkoolmijn, een chocoladefabriek, het Natuurhulpcentrum, KRC-Genk, Tenten De Boer en een economische zoektocht in Hasselt zijn hiervan enkele voorbeelden. Tot slot start je samen met je klasgenoten een [email protected] bedrijf op. Van brainstormen tot verkopen: de hele marketing-mix komt aan bod met als orgelpunt de overhandiging van de winst aan een goed doel.

Wat na deze studierichting?

Na de tweede graad kan je je gaan specialiseren in Marketing & Management of Business & IT. Je verwerft een brede, algemene vorming die je voorbereidt op doorstromingsonderwijs.

Meer informatie over projecten en studiereizen vind je terug op de Facebookpagina!

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis1/1
Lichamelijke opvoeding2/2
Natuurwetenschappen2/2
Engels3/3
Frans4/4
Nederlands4/4
Wiskunde4/4
Bedrijfseconomie6/6
Toegepaste informatica3/3


Management & IT in beeld


Een studierichting voor jou?

Boeien wetenschappen je? Heb je interesse voor natuur en techniek? Leg je graag contacten met andere mensen? Ben je bovendien een persoon die graag dieper ingaat op het hoe en waarom van menselijke interacties? Wil je later graag werken met mensen? Dan is Sociale en technische wetenschappen iets voor jou!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Natuurwetenschappen verruimt je kennis van biologie, fysica en chemie. Je verdiept je in wetenschappelijke thema’s en gaat met de verworven kennis praktisch aan de slag in labo’s.

Sociale wetenschappen laat je verdiepen in mens en maatschappij. Je staat stil bij menselijk gedrag, communicatie en sociale relaties. Thema’s als diversiteit tussen mensen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast ga je door praktische oefeningen je eigen vaardigheden toetsen.

In het vak voeding werk je met een voedingsvoorlichtingsmodel en bereid je gevarieerde maaltijden.

In het vak expressie ga je waarnemen met je vijf zintuigen en je uiten op een persoonlijke manier door beeld, muziek, woord en dans.

In het vak project werken alle voorgaande vakken samen binnen een thema. Je start een onderzoek op in groep, organiseert een project en presenteert dit mondeling. Dankzij een grondige reflectie sta je stil bij jouw talenten en werkpunten.

Sociale en technische wetenschappen in onze school: erg aantrekkelijk!

Binnen projecten werken we onderzoeken op maat uit, organiseren we fijne maar kleine activiteiten voor kleuters en tieners, leren we presenteren voor elkaar en denken we na over wie we zijn. De lessen zijn erg gevarieerd: proefjes opzetten, koken op basis van de actieve voedingsdriehoek, als groep brainstormen en werken, theoretische begrippen uit de sociale en natuurwetenschappen instuderen.

We beschikken over een professionele keuken, een state-of-the-art sw-lokaal en goed uitgeruste wetenschapslokalen om optimaal interactief les te volgen.

Wat na deze studierichting?

Na deze richting kan je doorstromen naar de derde graad Sociale en technische wetenschappen of een andere richting binnen het domein Personenzorg.

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis1/1
Lichamelijke opvoeding2/2
Frans3/3
Engels2/2
Nederlands4/4
Expressie1/1
Wiskunde3/3
Sociale wetenschappen4/4
Natuurwetenschappen en labo4/4
Projecten (sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding, expressie)4/4
Informatica1/1


Sociale en technische wetenschappen in beeld