Beroeps Secundair Onderwijs: specialisatiejaren


In de derde graad bestaat ons onderwijsaanbod uit:

Een studierichting voor jou?

Je legt vlot en graag contact met mensen in een bedrijfscontext. Je kan je inleven in de verwachtingen van klanten en stemt je handelen en communicatie hier op af. Je bent geboeid door het groeiende belang van e-commerce en wil je hierin verder bekwamen. Je kan vlot verschillende bekende softwaretoepassingen integreren, en je hebt de drive om nieuwe ICT-toepassingen zoals ERP onder de knie te krijgen. Je ziet het belang van werken in team in en je wil je eigen competenties op dit vlak verder ontplooien. Je bent een goede organisator, en werkt nauwkeurig en ordelijk. Je houdt van een praktische, polyvalente opleiding met wekelijks stage en veel aandacht voor werkplekleren in boeiende bedrijven.

Wat mag je verwachten in de hoofdvakken?

Binnen deze beroepsopleiding leer je onderstaande competenties verder ontwikkelen in een praktijkgerichte, realistische omgeving:

In het vak klantgericht handelen en communiceren bekwaam je je met behulp van een professionele telefooncentrale in het correct opbouwen en houden van telefoongesprekken. Via stages en werkplekleren leer je klanten verwelkomen aan de balie van een showroom en hen verder begeleiden in hun aankoopproces op een professionele manier. In de oefenfirma krijg je de kans om een deelname aan een beurs voor te bereiden van a to z.

Tijdens het vak klantgericht handelen in e-business ga je zelf een gebruiksvriendelijke webshop opzetten en onderhouden m.b.v. gepaste software als aanvulling op een eigen website. Je hanteert onlinecommunicatiemiddelen zoals websites, sociale media op een professionele manier om de communicatie met je potentiële klanten te optimaliseren.

In het vak opvolgen business processen met ERP ga je in de oefenfirma allerlei soorten bedrijfsprocessen zoals inkoopprocessen, verkoopprocessen en voorraadbeheer schematisch weergeven en toepassen in een ERP pakket.

Tijdens het vak gevorderde ICT-vaardigheden geïntegreerd toepassen ga je digitale foto’s en video-en geluidsfragmenten bewerken met professionele pakketten, presentaties maken met multimediaal materiaal, cijfergegevens in rekenbladen verwerken, websites gemaakt met CMS aanpassen...

In het vak werken in team train je teamoverleg in al zijn facetten. Je kan de fases van teamoverleg erkennen en toepassen. Je kan omgaan met feedback bij functionerings- en evaluatiegesprekken. Je hanteert gepaste technieken om aan conflictbeheersing te doen. Je kent en herkent leiderschapsstijlen.

Ondernemerschap

En tot slot nog een extra troef van deze studierichting: we organiseren een cursus Ondernemerschap in je curriculum. We dompelen je onder in een authentiek ondernemende leeromgeving waarbij leren-door-te-doen centraal staat. Zo verwerf je ondernemende attitudes zoals kansen identificeren en grijpen, ideeën omzetten in actie...waarmee je nog een stuk steviger in je schoenen staat in het werkveld van de toekomst

Business support in onze school: erg aantrekkelijk!

Je leert creatief werken met een moderne en veelgebruikte CMS (Content Management System) om zelf een website op te zetten en te onderhouden. Aan de hand van realistische praktijkvoorbeelden leer je professioneel werken met Word en Excel. Wil je je verdiepen in het gebruik en beheer van een webshop dan is het leren samenwerken met en het begrijpen van de processen die er achter zitten heel belangrijk.

Wat na deze studierichting?

Dit specialisatiejaar bereidt voor op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid om het beroep van ontvangstmedewerker of commercieel medewerker binnendienst (bediende) uit te oefenen. Je kan gaan werken in een groothandel, een showroom, een winkel met balieverkoop en op beurzen. Als ontvangstmedewerker kan je eveneens tewerkgesteld worden bij dienstverlenende organisaties zoals musea, bibliotheken, ziekenhuizen. Als commercieel medewerker binnendienst (bediende) kan je ook tewerkgesteld worden bij klantendiensten. Veel leerlingen kiezen er tegenwoordig voor om verder te gaan studeren. Met de juiste attitudes hebben ze goede slaagkansen binnen een bij hun vooropleiding aangepaste HBO5-opleiding. Sommigen brengen ook een bacheloropleiding tot een goed einde.

Lessentabel

VakUren
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Zakelijke communicatie Engels2
Zakelijke communicatie Frans2
Business support (inclusief 8 uur Stage en 4 uur Oefenfirma)18
C1: klantgericht handelen en communiceren3
C2: klantgericht handelen in e-business 3
C3: opvolgen business relaties en voorraadbeheer 3
C4: gevorderde ict-vaardigheden toepassen 6
C5: werken in team 3
Ondernemerschap3
Totaal:33

Tijdens de lesweken hebben de leerlingen 32 uren les.


Business support in beeld


Een studierichting voor jou?

Zoek je een uitdagende job en wil je gaan voor een toekomst met werkzekerheid? Heb je interesse in de organisatie van magazijnwerkzaamheden? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en aandacht voor orde, procedures en veiligheid? Ben je stressbestendig en zou je graag willen functioneren in een internationale omgeving? Hou je van een praktijkgerichte opleiding met veel training op de werkvloer? Ga je voor een toekomst met werkzekerheid?

Wat mag je verwachten in de richtingsvakken?

Tijdens het werkplekleren werk je volgens vaste procedures en met de modernste WMS (Warehouse Management System) in een modern magazijn. Een dag per week verken je onder begeleiding de verschillende afdelingen van een vooruitstrevend logistiek bedrijf. Je verwerft vaardigheden om interne transportmiddelen te besturen en om te werken met specifieke softwarepakketten in een modern magazijn.

Daarnaast volg je acht weken per jaar blokstage bij logistieke pioniers uit de regio.

Via workshops op school krijg je meer inzichten in logistieke processen en bestudeer je de werking van enkele grote peterbedrijven uit de logistieke sector.

Je volgt een aantal opleidingen waaronder bestuurder interne transportmiddelen (heftruck, reachtruck en orderpicker), de VCA-opleiding en de opleiding tot bedrijfseerstehulp

Logistics in onze school: erg aantrekkelijk!

Na deze studierichting bezit je drie attesten die je een zeer grote kans bieden op werk. Een extra troef van deze studierichting: we organiseren een cursus Ondernemerschap in je curriculum. We dompelen je onder in een authentiek ondernemende leeromgeving waarbij leren-door-te-doen centraal staat. Zo verwerf je ondernemende attitudes zoals kansen identificeren en grijpen, ideeën omzetten in actie... waarmee je nog een stuk steviger in je schoenen staat in het werkveld van de toekomst.

Wat na deze studierichting?

Dit specialisatiejaar bereidt voor op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid om het beroep van logistiek medewerker uit te voeren. 90 % van onze leerlingen van 7 logistics hebben binnen de maand na het afstuderen een job in de logistieke sector. De overige 10 % slaat een andere weg in of gaat verder studeren.

Lessentabel

VakUren
Algemene vorming12
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Zakelijke communicatie Engels2
Zakelijke communicatie Frans2
Logistiek (2 weken opleiding interne transportmiddelen bij Logis, 8 weken blokstage en 1 dag per week werkplekleren)16
C1: werken in team2
C2: goederen ontvangen en opslaan3
C3: orders verwerken en verzendklaar maken4
C4: interne transportmiddelen besturen3
C5: veilig werken2
C6: voorraad beheren2
EHBO1
Ondernemerschap3
Totaal:32

Tijdens de lesweken hebben de leerlingen 32 uren les.


Logistiek in beeld


Een studierichting voor jou?

Ben je hulpvaardig en steek je graag de handen uit de mouwen? Vind je het ook belangrijk dat de mensen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum in een aangename omgeving vertoeven? Heb je interesse in maaltijden bereiden en gasten ontvangen? Deins je niet terug voor huishoudelijke taken? Werk je graag onder een verantwoordelijke en voel je je goed bij een duidelijk afgelijnd takenpakket? Wil je kennis maken met het bredere werkveld van de logistiek medewerker? Dan is Organisatiehulp zeker iets voor jou!

Wat leer je in de richtingsvakken?

In het vak logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen leer je functioneren in een complexe situatie. Je maakt kennis met het takenpakket van de logistiek assistent in ziekenhuizen, woonzorgcentra en kinderdagverblijven, leert omgaan met verschillende situaties en leert problemen op te lossen.

In het vak voeding werk je in team complexere opdrachten uit, leert zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Eenmaal per week run je je eigen restaurant op school, een levensechte situatie op maat!

Tijdens project kom je te weten hoe je op je werk met collega’s, personeel en klanten omgaat en hoe je zorgt voor een goede samenwerking.

Tijdens werkplekleren maak je kennis met het bredere werkveld van de logistiek medewerker: linnen- en onderhoudsdienst van klein- en groothuishouding. Je doet ervaring op in een strijkwinkel, kringwinkel, jeugdherberg…

Tijdens stages oefen je op de werkvloer wat je geleerd hebt tijdens de lessen. Naargelang je interesse loop je stage in ziekenhuizen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven, grootkeukens, kleinhoreca…

Organisatie-assistentie in onze school: erg aantrekkelijk!

In SAB besteden we veel aandacht aan levensechte leersituaties door een
gevarieerd aanbod van werkplekleren, door projecten in woonzorgcentra en
ziekenhuizen en door het organiseren van wekelijkse restaurantdagen met
klanten van buiten onze school. Bovendien leer je al doende omgaan met elkaar
en werken in team. Hierbij word je stap voor stap begeleid door het lerarenteam.

Wat na deze studierichting?

Leerlingen die met succes het 7de specialisatiejaar afwerken, krijgen het diploma secundair onderwijs. De studierichting Organisatie-assistentie is een arbeidsmarktgerichte studierichting. Je kan direct aan de slag als logistiek assistent in ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen. Je werkt in teamverband met verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast kan je aan de slag als logistiek medewerker in de voedingssector: grootkeukens, verbruikszalen van bedrijven of verzorgingsinstellingen, recreatiecentra en kleinhoreca. Voor sterk gemotiveerde leerlingen is verder studeren mogelijk in een aansluitende richting in de zorgsector: specialisatiejaar Personenzorg, HBO 5 opleidingen: verpleegkunde, jeugd- en gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk.... Ook het aanbod horeca en voeding in het volwassenonderwijs is een mogelijke optie.

Lessentabel

VakUren
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Engels2
Plastische opvoeding2
Organisatie-assistentie11
Blokstages: 11 weken

Tijdens de lesweken hebben de leerlingen 32 uren les.


Organisatie-assistentie in beeld


Een studierichting voor jou?

Heb jij interesse om op een professionele manier kinderen te begeleiden? Ben je uitbundig en enthousiast? Kan je tegelijkertijd structuur bieden aan kinderen? Wil je je verder bekwamen in opvoedingsprincipes? Straal je vertrouwen uit naar ouders? Werk je graag samen in team? Dan is Kinderzorg iets voor jou!

Je kan deze opleiding ook combineren met het werkveld in de opleiding Kinderbegeleider Duaal.

In Kinderzorg heb je 25 weken les afgewisseld met 3 x 4 weken stage.

Wat mag je verwachten in de hoofdvakken?

In Kinderzorg word je wegwijs gemaakt in de zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met extra aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en kinderen met een beperking. Je verdiept je vaardigheden die je in de derde graad leerde. Daarnaast ligt de nadruk op het functioneren in een eerder complexe situatie.

In het vak Zorg voor gezondheid en welzijn leer je zorg dragen voor zieke kinderen in de opvang. Daarnaast word je opgeleid tot EHBO-helper.

In het vak Pedagogisch handelen sta je stil bij de ontwikkeling van kinderen en leer je hoe je hierop kan inspelen. Je leert omgaan met dagelijkse opvoedingsvragen. Tevens leer je op een creatieve manier spelactiviteiten organiseren en begeleiden. Ook een gepaste omgang met ouders staat op het leerprogramma. Je exploreert ook andere opvanginitiatieven.

Tijdens Project leer je spelactiviteiten en themadagen organiseren voor een bepaalde doelgroep (bv. kinderen met een beperking, anderstalige kinderen …) en voert deze uit op het werkveld. Hierbij train je je communicatieve- en teamvaardigheden.

In het vak Indirecte zorg leer je maaltijdzorg, interieurzorg en linnenzorg organiseren binnen de groepsopvang.

Tijdens Stages oefen je op de werkvloer wat je geleerd hebt tijdens de lessen. Je loopt stages in een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een kleuterklas, een voorziening voor kinderen met een beperking.

Kinderzorg in onze school: erg aantrekkelijk!

Op SAB besteden we veel aandacht aan het trainen van opvoedingsvaardigheden door naar het werkveld te gaan: werkplekleren, speelplaatsbegeleiding waardoor het begeleiden van grote groepen wordt ingeoefend. Je krijgt een ruime kijk op de sector door allerhande bezoeken aan diensten. We vertrekken hierbij altijd vanuit de principes van positief opvoeden.

Wat na deze studierichting?

Leerlingen die met succes het 7de specialisatiejaar afwerken, krijgen het diploma secundair onderwijs. De studierichting is op de eerste plaats een arbeidsmarktgerichte studierichting. Je kan gaan werken als kinderbegeleider in voorschoolse groepsopvang, buitenschoolse opvang en kleuterscholen.

Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen naar een Se-n-Se binnen het eigen studiegebied: leefgroepwerking, internaatswerking of HBO 5 opleidingen: verpleegkunde, jeugd- en gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk...

Binnen het volwassenonderwijs is de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg een goede optie. Ook de bacheloropleiding kleuterleider is een mogelijke optie

Lessentabel

VakUren
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Engels2
AV Expressie2
Kinderzorg10
Blokstages: 11 weken

Tijdens de lesweken hebben de leerlingen 32 uren les.


Kinderzorg in beeld


Een studierichting voor jou?

Wil je kinderbegeleider worden, maar heb je nu al ontzettend veel zin om in het werkveld te stappen? Heb je een hart voor kinderen, werk je graag samen en ben je een creatieve duizendpoot?

Ben je heel flexibel en kan je nu al verantwoordelijkheid dragen? Dan kan je kiezen voor de opleiding Kinderbegeleider duaal.

Indien je een getuigschrift secundair onderwijs (*) bezit volg je 14 uur les op school en 24 uur praktijk op de werkvloer. Je ontvangt een leervergoeding en je bouwt je sociale rechten op.

Ook aantrekkelijk voor leerlingen met diploma secundair onderwijs (*).

Indien je reeds een diploma secundair onderwijs bezit en je bovendien zoekt naar een opleiding waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot, dan is duaal iets voor jou: je volgt 8 uren les en leert 30 uren op de werkvloer.

Dankzij duaal leren bouw je tijdens de opleiding Kinderbegeleider heel wat relevante werkervaring op die jouw kansen op de arbeidsmarkt na de studies vergroten.

* Je kan deze opleiding volgen indien je over een studiebewijs beschikt uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied Personenzorg of een ander studiegebied mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad én 18 jaar bent uiterlijk op 1 oktober van het betreffende schooljaar.

Leren op school én op de werkplek met een persoonlijk
opleidingsplan

Je krijgt een traject op maat waarin onderwijs en werkplek intens samenwerken aan een krachtige leeromgeving en je uitgedaagd wordt om jouw leerproces te verdiepen.

Op school worden jou theoretische kaders aangereikt waarmee je direct aan de slag gaat in het werkveld. Ook is er veel ruimte voor reflectie op jouw ervaringen uit het werkveld en deze toets je aan pedagogische principes.

Op de werkplek leer je veel aandacht besteden aan ontwikkelingsstimulerend handelen en aan het bevorderen van het welbevinden van het kind. Ook andere vaardigheden zoals vlot communiceren, samenwerken, reflecteren en omgaan met het sociaal netwerk van het kind zijn belangrijk.

We vinden het van groot belang dat je een goede teamspeler bent en goed overweg kan met feedback. Er wordt van je verwacht dat je je heel flexibel kan opstellen en voldoende verantwoordelijkheid kan dragen in complexe situaties.

Van september tot maart volg je de opleiding in een groepsopvang voor baby’s en peuters, vanaf half maart tot eind juni in een buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Voor je de opleiding start volgt een screening. Daarmee bekijken we of je over voldoende competenties beschikt om de stap naar het werkveld te zetten.

Bij het begin van het schooljaar moet je een werkplek vinden. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten. De leraren ondersteunen je bij de sollicitaties. Eens een werkplek gevonden, kan je aan het werk. Je ontvangt hiervoor een leervergoeding en je bouwt sociale rechten op. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor en ook de trajectbegeleider van de school volgt je op.

Wat na deze studierichting?

Leerlingen die met succes het 7de jaar Kinderbegeleider duaal afwerken krijgen het diploma secundair onderwijs en de beroepskwalificatie Kinderbegeleider. Slaag je niet voor de algemene vakken, dan kan je een beroepskwalificatie of een certificaat ontvangen om te gaan werken. De studierichting is op de eerste plaats een arbeidsmarktgerichte studierichting. Je kan gaan werken als kinderbegeleider in voorschoolse groepsopvang, buitenschoolse opvang en kleuterscholen.

Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen naar een Se-n-Se binnen het eigen studiegebied: leefgroepwerking, internaatswerking of HBO 5 opleidingen: verpleegkunde, jeugd- en gehandicaptenzorg, maatschappelijk werk...

Binnen het volwassenonderwijs is de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg een goede optie. Ook de bacheloropleiding kleuterleider is een mogelijke optie.

Lessentabel

VakUren
Beroepsgerichte vakken4
Intervisie4
Leren op de werkvloer (1)24
Leren op de werkvloer (2)30
Lichamelijke opvoeding (3)
Godsdienst (3)2
Engels (3)2
Project algemene vakken (3)2

(1) voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs
(2) voor leerlingen met diploma secundair onderwijs
(3) voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs


Kinderbegeleider duaal in beeld


Een studierichting voor jou?

Zorg je graag voor ouderen en/of gezinnen? Heb je oog voor samenspel van lichamelijk,
emotioneel en sociaal welbevinden van mensen? Geniet je van een babbel
met een oudere? Steek je graag de handen uit de mouwen? Werk je graag samen
in team? Wil je je bovendien verdiepen in complexere situaties in de zorg? Dan is
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige iets voor jou!

Je kan deze opleiding ook combineren met het werkveld in de opleiding
Zorgkundige Duaal.

Wat leer je in de richtingsvakken?

In Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige word je wegwijs gemaakt in de zorg voor ouderen in woonzorgcentra, ziekenhuizen, voorzieningen voor mensen met een beperking en in de gezinszorg. Je verdiept je vaardigheden die je in de derde graad leerde. Verder ligt de nadruk op het functioneren in een eerder complexe situatie.

In het vak zorg voor gezondheid en welzijn leer je werken met zorgplannen. Je verdiept je in veel voorkomende aandoeningen zoals dementie, Parkinson, CVA en je staat stil bij hun invloed op het menselijke functioneren. Je leert comfortzorg geven aan mensen waarvan het levenseinde nabij is. Je leert wat de rol is van een verzorgende bij kraamzorg in een gezin. Daarnaast word je opgeleid tot EHBO-helper.

In het vak agogisch handelen sta je stil bij het sociaal netwerk van zorgbehoevende personen en hoe je dit kan ondersteunen in verschillende situaties. Je verdiept je in bijzondere zorgnoden zoals verslavingsproblematieken, depressie, mensen met een beperking. Je leert ook kinderen begeleiden binnen een gezin.

In het vak project werk je activiteiten en/of materialen uit voor bijzondere doelgroepen en gaat hiermee aan de slag in het werkveld. Hierbij train je je communicatieve- en teamvaardigheden.

In het vak indirecte zorg leer je zorg dragen voor de praktische taken in een gezin. Je besteedt veel aandacht aan maaltijdzorg uit de dagelijkse gezonde keuken. Daarnaast leer je ook huishoudelijke taken zoals interieur- en linnenzorg organiseren.

Tijdens stages oefen je op de werkvloer wat je geleerd hebt tijdens de lessen. Je loopt stages in een woonzorgcentrum, in een dagopvang, in een ziekenhuis, in de thuisverpleging of bij volwassenen met een beperking.

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige in onze school: erg aantrekkelijk!

We werken in deze richting heel projectmatig waarin alle vakken hun aandeel hebben, zoals een voorleesproject in woonzorgcentrum Gerkenberg, levensboeken, projectweken rond palliatieve zorgen en kansarmoede. We nodigen vaak sprekers en ervaringsdeskundigen uit om te komen vertellen vanuit hun ervaringen, waardoor leerlingen een duidelijker beeld krijgen over wat we behandelen in de lessen en het beroep van zorgkundige in praktijk.

Wat na deze studierichting?

Leerlingen die met succes het 7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige afwerken, krijgen het diploma secundair onderwijs. Deze studierichting is op de eerste plaats een arbeidsmarktgerichte studierichting. Afgestudeerde leerlingen registeren zich als zorgkundige. Je kan werken in woonzorgcentra, bij diensten voor gezinshulp, in dagcentra voor ouderen, als persoonlijk assistent. Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen in een Sen-Se binnen het eigen studiegebied: leefgroepwerking of internaatswerking of HBO5 Verpleegkunde. Binnen het volwassenonderwijs is de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg en animator in de ouderenzorg mogelijk. Bovendien sluiten een aantal HBO5-opleidingen in het volwassenonderwijs zoals maatschappelijk werk hierbij aan.

Lessentabel

VakUren
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken4
Engels2
AV Expressie2
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige10
Blokstages: 11 weken

Tijdens de lesweken hebben de leerlingen 32 uren les.


Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige in beeld


Een studierichting voor jou?

Wil je zorgkundige worden, maar heb je nu al ontzettend veel zin om in het werkveld te stappen? Heb je een hart voor ouderen, vind je het fijn om hen warme zorg te bieden, steek je graag de handen uit de mouwen en werk je graag samen? Ben je heel flexibel en kan je nu al verantwoordelijkheid dragen? Dan kan je kiezen voor de opleiding Zorgkundige duaal.

Indien je een getuigschrift secundair onderwijs van het studiegebied Personenzorg(*) of een certificaat van verzorgende uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd bezit volg je 14 uur les op school en 24 uur praktijk op de werkvloer. Je ontvangt een leervergoeding en je bouwt je sociale rechten op

Ook aantrekkelijk voor leerlingen met diploma secundair onderwijs.

Indien je reeds een diploma secundair onderwijs van het studiegebied Personenzorg(*) bezit en je bovendien zoekt naar een opleiding waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot dan is duaal iets voor jou: je volgt 8 uren les en leert 30 uren op de werkvloer.

Dankzij duaal leren bouw je tijdens de opleiding zorgkundige heel wat relevante werkervaring op die jouw kansen op de arbeidsmarkt na de studies vergroten.

* Studiegebied Personenzorg:

  • getuigschrift secundair onderwijs: tweede jaar van de derde graad Verzorging, tweede jaar van de derde graad Organisatiehulp
  • diploma secundair onderwijs: Kinderzorg, Organisatie-assistentie, Sociale en Technische wetenschappen, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

Leren op school én op de werkplek met een persoonlijk
opleidingsplan

Je krijgt een traject op maat waarin onderwijs en werkplek intens samenwerken aan een krachtige leeromgeving en je uitgedaagd wordt om jouw leerproces te verdiepen.

Op school worden jou theoretische kaders aangereikt waarmee je direct aan de slag gaat in het werkveld. Ook is er veel ruimte voor reflectie op jouw ervaringen uit het werkveld en deze toets je aan principes van kwalitatieve zorg in complexe situaties.

Op de werkplek leer je professioneel handelen in complexe zorgsituaties, werken met zorgplannen en het bevorderen van het welbevinden van de oudere/cliënt. Ook andere vaardigheden zoals vlot communiceren, samenwerken, reflecteren en omgaan met mantelzorgers/sociaal netwerk van de oudere/cliënt zijn belangrijk.

We vinden het van groot belang dat je een goede teamspeler bent en goed overweg kan met feedback. Er wordt van je verwacht dat je je heel flexibel kan opstellen en voldoende verantwoordelijkheid kan dragen in complexe situaties.

Van september tot maart volg je de opleiding in een woonzorgcentrum, vanaf april tot eind juni in de gezinszorg.

Voor je de opleiding start, volgt een screening. Daarmee bekijken we of je over voldoende competenties beschikt om de stap naar het werkveld te zetten.

Bij het begin van het schooljaar moet je een werkplek vinden. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten. De leraren ondersteunen je bij de sollicitaties. Eens een werkplek gevonden, kan je aan het werk. Je ontvangt hiervoor een leervergoeding en je bouwt sociale rechten op. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor en ook de trajectbegeleider van de school volgt je op.

Wat na deze studierichting?

Leerlingen die met succes het 7de jaar Zorgkundige duaal afwerken krijgen het diploma secundair onderwijs en de beroepskwalificatie zorgkundige. Slaag je niet voor de algemene vakken, dan kan je een beroepskwalificatie of een certificaat ontvangen om te gaan werken. De studierichting is op de eerste plaats een arbeidsmarktgerichte studierichting. Je kan werken in woonzorgcentra, bij diensten voor gezinshulp, in dagcentra voor ouderen, als persoonlijk assistent. Afgestudeerde leerlingen registreren zich als zorgkundige. Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen in een Se-n-Se binnen het eigen studiegebied: leefgroepwerking of internaatswerking of HBO5 Verpleegkunde. Binnen het volwassenonderwijs is de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg en animator in de ouderenzorg mogelijk. Bovendien sluiten een aantal HBO5-opleidingen in het volwassenonderwijs zoals maatschappelijk werk hierbij aan.

Lessentabel

VakUren
Beroepsgerichte vakken5
Intervisie3
Leren op de werkvloer (1)24
Leren op de werkvloer (2)30
Lichamelijke opvoeding (3)
Godsdienst (3)2
Engels (3)2
Project algemene vakken (3)2

(1) voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs
(2) voor leerlingen met diploma secundair onderwijs
(3) voor leerlingen zonder diploma secundair onderwijs


Zorgkundige duaal in beeld