Natuurwetenschappen (doorstroomfinaliteit)

EEN STUDIERICHTING VOOR JOU?

Ben je goed in wiskunde, geboeid door de natuur en chemische stoffen? Hou je van wetenschappelijke experimenten en ben je geïnteresseerd in techniek en technologie? Kan je abstract denken, verbanden leggen en gemakkelijk grotere hoeveelheden verwerken? Neem je snel leerstof op uit de les, werk je vlot in groep en ben je ook taalvaardig? Kies dan voor Natuurwetenschappen.

WAT LEER JE IN DE RICHTINGSVAKKEN?

Je krijgt een sterk pakket wiskunde met aandacht voor wetenschappelijke verdieping.

In extra uren fysica, chemie en biologie kan je je verdiepen in de abstracte leerstof en leer je de leerstof zelfstandig verwerken via leerlingenproeven. Je verwerft en verwerkt kennis over het samenleven van planten, dieren en mensen en hun interacties, de wetmatigheden van de natuurverschijnselen, de samenstelling van de stoffen en chemische reacties en de menselijke activiteiten in landschap en milieu. Je voert, individueel of in groep, experimenten uit. Hierdoor worden je technische onderzoeksvaardigheden en het hanteren van de code- en symbolentaal van wiskunde en wetenschappen in het bijzonder getraind. Ict-toepassingen en simulaties worden hierbij niet vergeten.

Daarnaast blijven ook de vreemde talen van groot belang.

NATUURWETENSCHAPPEN IN ONZE SCHOOL: ERG AANTREKKELIJK!

Op SAB beschikken we over goed uitgeruste labo’s waar de leerlingen op een veilige manier kunnen experimenteren. In de 2de graad worden ze geleidelijk aan voorbereid op een meer zelfstandige manier van werken in de 3de graad.

WAT NA DEZE STUDIERICHTING?

Natuurwetenschappen is een erg veelzijdige richting met een brede algemene vorming waardoor je nog alle richtingen uit kan. Een logisch vervolg op deze studierichting in de 3de graad is Wetenschappen-Wiskunde. Na de 3de graad heb je de keuze uit een brede waaier aan professionele en academische bacheloropleidingen. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.


LESSENTABEL

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Engels3/2
Frans4/4
Geschiedenis2/2
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Nederlands4/4
Richtingspecifieke vorming
Biologie2/2
Chemie3/2
Fysica2/3
Wiskunde5/5
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
Digitale geletterdheid0/1
Science lab0/2