Humane wetenschappen (doorstroomfinaliteit)

EEN STUDIERICHTING VOOR JOU?

Je wil de gevoelens en het denken van de mens begrijpen? Je bent nieuwsgierig hoe de mens functioneert binnen de maatschappij? Je hebt een brede culturele en historische interesse? Je bent sociaal en creatief en kan zelfstandig werken? Je vindt een brede algemene vorming belangrijk en wil hiervoor een theoretische studierichting volgen waarbij de vele facetten van ‘de mens’ helemaal tot hun recht komen.

WAT LEER JE IN DE RICHTINGSVAKKEN?

In sociologie en psychologie leer je hoe mensen zich ontwikkelen van jong naar oud en hoe menselijk gedrag wordt beïnvloed door gevoelens, gedachten en behoeften. Je bestudeert een normale ontwikkeling van de mens en mogelijke afwijkingen, en verdiept je in het gedrag van de mens in verschillende groepsverbanden en in de samenleving.

Je leert ook filosofisch denken: je staat stil bij wie jij bent, de anderen, de samenleving en de cultuur. Je leert vanuit filosofische begrippen nadenken over fundamentele vragen, zoals de mens, waarheid, goed en kwaad, geluk. Dat doe je door concrete ervaringen uit jouw leefwereld te toetsen aan de inzichten van hedendaagse en antieke filosofen en hierover filosofische gesprekken te voeren.
Ook
kunstbeschouwing maakt deel uit van deze opleiding: je bestudeert kunst en cultuur in de brede zin van het woord: kunst beleven, begrijpen en waarderen. Je leert genieten van kunst en ervaart hoe die kan bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Je krijgt een sterk pakket talen en geschiedenis met aandacht voor verdieping.

HUMANE WETENSCHAPPEN IN ONZE SCHOOL: ERG AANTREKKELIJK!

We beschikken over een prachtig cultuurlokaal. De inrichting en uitrusting maken deze ruimte uitermate geschikt voor kleine onderzoeken (interview, observatie, enquête ...) in groep. De lessen zijn erg gevarieerd: groepswerk, onderzoek, kritisch inzicht, standpunt innemen, leren argumenteren ...

Zowel in het 3de als in het 4de jaar organiseren we een studiereis die de leerstof tot leven wekt en die de leerlingen midden in de culturele realiteit plaatst.

WAT NA DEZE STUDIERICHTING?

Als breed vormende doorstroomrichting (ASO) kan je in principe alle richtingen uit na de 2de graad, al dienen Humane wetenschappen of Welzijnswetenschappen zich aan als logische opvolger in de 3de graad. Na de 3de graad heb je de keuze uit een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen in de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en natuurwetenschappen.
Het merendeel van onze leerlingen
kiest voor een richting zoals pedagogische wetenschappen, psychologie, rechten, ergotherapie, sociaal werk ... Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.


LESSENTABEL

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Biologie1/1
Chemie1/1
Engels3/2
Frans4/4
Fysica1/1
Geschiedenis2/2
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Nederlands4/4
Wiskunde4/4
Richtingspecifieke vorming
Filosofie1/2
Kunstbeschouwing1/2
Sociologie en psychologie3/3
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
Digitale geletterdheid0/1