Start schooljaar – coronamaatregelen (en een klein beetje ‘Digisprong’)

De corona maatregelen mogen dan wel minder strikt zijn dan enige maanden geleden, toch moeten we nog rekening houden met een aantal maatregelen van het Overlegcomité. Tegelijk werden een aantal beslissingen in handen van de scholen zelf gelegd. We hebben geprobeerd om een goed evenwicht te vinden tussen een zo werkzaam mogelijke aanpak enerzijds en de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen anderzijds. We zullen het schooljaar concreet starten met de volgende richtlijnen:

 • lokalen zullen maximaal worden geventileerd (open ramen/deuren), wat kan betekenen dat het bij minder hoge buitentemperaturen wat frisser kan zijn in de klas dan in volstrekt normale omstandigheden Gepaste kledij is aan te bevelen;
 • op de speelplaats hoeven leerlingen geen mondmasker te dragen. We hebben een voldoende grote speelplaats om enige afstand te bewaren en bovendien is er ook voor andere buitenactiviteiten buiten de school geen mondmasker vereist. Daarbij vragen we wel met aandrang om al te nauw fysiek contact te vermijden (als zou blijken dat leerlingen te nauw contact hebben, moeten we mogelijkerwijs de maatregel aanpassen);
 • bij regenweer staan veel leerlingen noodgedwongen vrij dicht bij elkaar onder het afdak. In dat geval is het mondmasker verplicht;
 • in de toiletten is het mondmasker verplicht. De toezichters zullen bovendien bewaken dat er niet te veel leerlingen op hetzelfde moment in de toiletten aanwezig zijn. Blijf dus zeker niet treuzelen;
 • een mondmasker is verplicht op het moment dat de leerlingen buiten in de rij gaan staan (we blijven dus werken met rijen);
 • het mondmasker mag dan afgezet worden op het ogenblik dat de leerlingen in de klas zitten;
 • wie rondloopt in het gebouw – in de gangen en/of in het klaslokaal – dient het mondmasker te dragen. De leraar die vooraan in de klas lesgeeft, hoeft geen mondmasker te dragen. Als hij/zij door de klas loopt, zet hij/zij het mondmasker op;
 • als de leerlingen niet op hun vaste plaats zitten (de klassenleraar zal de leerlingen een vaste plaats in de klas toekennen) en moeten samenwerken, bijvoorbeeld bij groepswerk/projectwerk moeten ze het mondmasker dragen;
 • in lokalen waar de leerlingen meestal niet zitten, dienen ze het mondmasker te dragen: dat geldt in ieder geval voor de keukens en de labo’s. Ook in de verzorgingslokalen en en de PO-lokalen wordt er meestal niet op een “traditionele” manier les gegeven en zal dus heel vaak het mondmasker moeten worden gedragen;
 • in de mate van het mogelijke zullen de zitplaatsen op de eerste rij (het dichtst bij de leraar) niet gebruikt worden;
 • tijdens de lessen LO hoeft er géén mondmasker te worden gedragen;
 • de handgel is in alle lokalen aanwezig. Het is aangewezen om bij het binnenkomen en het buitengaan van een lokaal de handen te ontsmetten;
 • de eetzaal mag opnieuw worden gebruikt. Bij het naar binnen gaan en het naar buiten gaan, moet het mondmasker worden gedragen. Zoals gebruikelijk zullen de toezichters erop toezien dat alles ordelijk verloopt;
 • gemeenschappelijk materiaal (vooral PC’s, ipads) moet vóór gebruik ontsmet worden;
 • als er externe sprekers lesgeven, dienen zowel de leerlingen als de spreker het mondmasker te dragen.

We hopen dat we snel de maatregelen verder kunnen afbouwen. In afwachting daarvan rekenen we net als vorig schooljaar op het gezond verstand en de goede wil van iedereen. Het is in ieder geval positief dat vanaf 1 september iedereen weer 100% naar school kan komen. Dat zal het welbevinden van velen ongetwijfeld ten goede komen.

Vanaf dit schooljaar start bovendien ‘Digisprong’, een project van de overheid waarbij de leerlingen van het secundair onderwijs allemaal een PC vanuit de school krijgen en dat gespreid over twee jaar. In SAB zullen we dit jaar starten met de leerlingen van het 3e en het 4e jaar. Einde september zullen hun PC’s geleverd worden. De school blijft wel eigenaar van de toestellen, maar de leerlingen zullen die 24 u./24 u. en 7 dagen/7 dagen kunnen gebruiken (zeker ook thuis). De toestellen zijn gratis voor de leerlingen, maar wellicht zullen we een beperkte waarborgsom vragen. In de loop van september communiceren we meer uitgebreid over alle praktische punten.

Een goede start van het schooljaar toegewenst.