SAB zegt dankuwel

Het zijn vreemde tijden. We zijn allemaal slachtoffer van dat vreemde corona-virus. We kunnen niet naar school, op een normale manier ons werk doen, zelfs niet naar onze jeugdbeweging of sportclub. We moeten afstand houden en iedereen behalve ons eigen gezin mijden.
In moeilijke tijden komt ook de ware aard van de mens naar boven: we zijn in de eerste plaats sociale wezens die elkaar helpen als dat nodig is. Iedereen draagt zijn steentje bij in de strijd tegen corona: de ene maakt mondmaskers, de andere doet boodschappen voor mensen die niet meer kunnen of mogen, nog een andere bedenkt een initiatief als de knuffelberenjacht. We zijn op die manier allemaal een beetje solidaire helden, en daar mogen we trots op zijn.

Ook iedereen in het onderwijs verdient onze steun. Alle leraren en medewerkers die ervoor moeten zorgen dat in deze ongewone omstandigheden toch elke leerling de nodige aandacht krijgt, dat iedereen kan blijven leren, dat opvang wordt voorzien waar nodig. Alle leerlingen die ook te maken krijgen met uitzonderlijke omstandigheden. Ze moeten zelfstandig aan de slag, ze moeten hun eigen werk meer dan ooit organiseren om ervoor te zorgen dat ze bij de les blijven. Alle ouders die plots ook een grotere rol moeten spelen in het ondersteunen van het schoolwerk van hun kinderen.

Nog meer trots moeten we zijn op die mensen die voorop gaan in de strijd: verpleegkundigen, zorgkundigen, dokters, maatschappelijk werkers, apothekers en alle mensen in de zorgsector. Zij zetten zich dagelijks in, met gevaar voor eigen leven als het ware, om mensen zorg en ondersteuning te bieden.
Ook al die mensen die ervoor zorgen dat onze maatschappij kan blijven verder draaien: alle mensen die in supermarkten werken en in de voedingssector in het algemeen, die ervoor zorgen dat we onze noodzakelijke voeding kunnen blijven kopen.
Alle mensen in de logistieke sector, die ervoor zorgen dat al die winkels blijven bevoorraad worden, en dat echt hamsteren niet nodig is.
En dan zijn er nog al die mensen in tal van beroepen, die ervoor zorgen dat alles relatief vlot blijft draaien, we moeten hen allemaal dankbaar zijn.

Heel speciaal denken we aan al die helden die we op school zelf hebben opgeleid. Wij zijn als school trots op al onze oud-leerlingen, en dit is een moment waarop we die trots nog eens extra in de verf willen zetten. We leiden elke dag jonge mensen op voor de zorgsector, voor de logistieke en retailsector, en voor al die andere beroepen die vandaag in moeilijke tijden het verschil maken. Dat zijn onze helden en we willen hen daarvoor graag bedanken.