SAB zegt dank je wel!

We hebben het afgelopen jaar veel extra inspanningen en bijzonder veel flexibiliteit gevraagd aan zowel leraren als leerlingen.
We zijn bijzonder trots op de geleverde prestaties.
Traditioneel sluiten we het trimester altijd af met een fijn kerstfeest. Ook dit is nu niet mogelijk.
Samen met de leerlingen van 5 Office & Retail assistant hebben we voor al onze personeelsleden een mooi kerstpakket samengesteld.
Bedankt voor al de geleverde inspanningen!

SAB zegt dank je wel!