SAB valt in de prijzen dankzij de leerlingenraad!

Vorig schooljaar hebben de leerlingen van de leerlingenraad samen met Jo Breukers hun schouders gezet onder de actie ‘Operatie Proper’. Hun inzet voor het milieu werd beloond. Onlangs mochten zij een cheque van 1 500 euro in ontvangst nemen op het stadhuis in Bree. Brynne Broers (5 WWa2), Laura Vandersteegen (5 MM), Linde Vandersteegen (4 STWb2), Gitte Creemers (5 STWb1) en Jo Breukers waren terecht trots op hun prijs! Proficiat!
Ondertussen is de werkgroep ‘Gezondheid en milieu’ terug opgestart. Deze leraren zullen in overleg met de leerlingenraad een groen project kiezen dat ze op onze school met de prijs kunnen realiseren. We kijken er alvast naar uit!