SAB en toelatingsexamen geneeskunde = topidee!

“Dokter worden, dat is mijn droom…” Elk schooljaar hoor je deze uitspraak weerklinken in onze school. En vaak gaat het dan ook verder met de woorden “maar dat toelatingsexamen…”

Met een Vlaams slaagpercentage van slechts 21%, kunnen wij terecht fier zijn op het feit dat negen van onze leerlingen volgende week kunnen starten aan hun opleiding geneeskunde of tandheelkunde. Proficiat aan Cédric, Nils, Sara, Tom, Eloy, Kaat, Anke, Charlotte en Babette. Met negen geslaagden op twaalf kandidaten doen wij het beter dan het Vlaamse gemiddelde.

In onze school proberen wij de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op dit toelatingsexamen voor (tand)arts. Deze week zijn wij gestart met een informatieavond voor de geïnteresseerde leerlingen en hun ouders. Hier beklemtonen wij dat de leerlingen het maximum uit hun opleiding moeten halen. In de lessen wordt er door de gedreven en vakbekwame leerkrachten sterk inzichtelijk gewerkt.

Daarnaast bieden wij als school een aantal extra initiatieven aan. Om zich goed voor te bereiden op het eerste deel van het examen, plannen wij herhalingsmomenten, bieden we een ruim aanbod aan modelvragen en examenvragen van het toelatingsexamen aan en organiseren we extra lessen waar de leerlingen met hun vragen terecht kunnen. Ook stimuleren we de leerlingen om deel te nemen aan olympiades. Wat het tweede deel van het examen betreft, wordt er binnen het vak Nederlands gewerkt aan leesoefeningen en nodigen we als school een gastspreker uit rond communicatie.