SAB en toelatingsexamen geneeskunde = topidee!

“Dokter worden, dat is mijn droom…” Elk schooljaar hoor je deze uitspraak weerklinken in onze school. En vaak gaat het dan ook verder met de woorden “maar dat toelatingsexamen…”

Met een Vlaams slaagpercentage van 45,3% voor arts en 41,3% voor tandarts, kunnen we terecht fier zijn op het feit dat al onze kandidaten geslaagd waren voor het toelatingsexamen (tand)arts. Een geslaagde leerling moet echter ook gunstig gerangschikt zijn om effectief te mogen starten aan de opleiding. Dit percentage ligt lager, respectievelijk 31.6% en 19.3% voor de deelnemers aan het examen voor arts of tandarts. Vijf van de negen leerlingen van SAB mogen zich bij die gelukkigen rekenen.

In onze school proberen wij de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op dit toelatingsexamen voor (tand)arts. Deze week starten we met een sessie voor de geïnteresseerde leerlingen. De ouders kunnen nadien deelnemen aan een Smartschool live-sessie. Hier beklemtonen wij dat de leerlingen het maximum uit hun opleiding moeten halen. In de lessen wordt er door de gedreven en vakbekwame leerkrachten sterk inzichtelijk gewerkt.

Daarnaast bieden wij als school een aantal extra initiatieven aan. Om zich goed voor te bereiden op het eerste deel van het examen, plannen wij herhalingsmomenten, bieden we een ruim aanbod aan modelvragen en examenvragen van het toelatingsexamen aan en organiseren we extra lessen waar de leerlingen met hun vragen terecht kunnen. Ook stimuleren we de leerlingen om deel te nemen aan olympiades. Wat het tweede deel van het examen betreft, wordt er binnen het vak Nederlands gewerkt aan leesoefeningen en volgen de leerlingen een webinar rond communicatie.