Maatregelen bij de start van het nieuwe schooljaar

Beste leerlingen en ouders

Intussen is het duidelijk dat vanaf 1 september iedereen 5 dagen naar school kan komen. Uiteraard kan dat nog niet zoals vroeger, maar moeten we een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Vooraleer meer toelichting te geven bij het veiligheidsaspect, eerst kort een woordje uitleg over de mogelijkheid om afstandsleren te blijven toepassen. De overheid heeft namelijk beslist dat scholen de mogelijkheid hebben om vanaf 1 september de leerlingen slechts 4 dagen naar school te laten komen en 1 dag afstandsonderwijs te organiseren (zoals dat het geval was tijdens de lockdown). Onze school heeft de bewuste keuze gemaakt om voorlopig geen gebruik te maken van die mogelijkheid, maar alle leerlingen elke dag op school te verwelkomen. Als vooruitstrevende school met uitgebreide ICT-mogelijkheden (o.a. Smartboarden, PCs, Chromebooks, interactieve TV-schermen) geloven we uiteraard sterk in digitale mogelijkheden. Tegelijk willen we echter intern eerst grondig de pedagogische voor- en nadelen in kaart brengen als we leerlingen 1 dag per week thuis laten om te werken via afstandsonderwijs. Ook willen we terdege kijken naar de praktisch – organisatorische gevolgen, zowel voor de school, maar vooral ook voor de leerlingen, de leraren en de ouders. Als we dan later uiteindelijk zouden beslissen om op een of andere manier de digitale manier van werken verder in te voeren, dan zullen we u van tevoren daarover inlichten en onze argumentatie toelichten. Als u daar zelf ideeën en/of duidelijke standpunten over hebt, aarzel dan niet om ons die te laten weten. Het kan de discussie enkel boeiender maken.

En dan de veiligheidsaspecten… Meer en meer wordt duidelijk dat er over de toe te passen veiligheidsregels uiteenlopende ideeën zijn (ook de virologen en zeker de politici zitten niet altijd op dezelfde lijn). De berichten in de media dat er bij iedereen “corona moeheid” optreedt worden ook steeds sterker. Als school hebben we van de overheid uitgebreide draaiboeken ontvangen. Sommige punten daaruit zijn verplicht, andere zijn dan meer geformuleerd als advies. Met ons directieteam en onze stafmedewerkers hebben we alle informatie op een rijtje gezet. Als bijlage vindt u de praktische beslissingen die we voor de opstart hebben genomen.

Binnen het kader van de officiële draaiboeken hebben we als uitgangsprincipe genomen dat de veiligheid op een voldoende hoog niveau moet kunnen worden gegarandeerd. Tegelijk moeten die veiligheidsmaatregelen – zeker voor onze jongeren – aanvaardbaar zijn én moeten we ervoor kunnen zorgen dat ze ook praktisch kunnen worden waargemaakt en dat de naleving ervan kan worden opgevolgd. Een hele reeks maatregelen afkondigen die in praktijk door heel weinigen gedragen worden en nauwelijks kunnen worden hard gemaakt, mogen dan naar buiten toe een mooi beeld ophangen, maar brengen uiteindelijk in praktijk niets bij. Tot slot nog dit: we zijn er ons van bewust dat er voor verschillende punten wellicht uiteenlopende persoonlijke meningen zijn, maar we hopen dat de totaliteit van onze aanpak iedereen de overtuiging  geeft dat de veiligheid voldoende gegarandeerd is en dat het bovendien maatregelen betreft die uiteindelijk door de meesten aanvaard en gedragen (en dus nageleefd) worden. Dat in het belang van iedereen individueel, maar ook in het belang van collega’s en medeleerlingen.

Wellicht zullen we in de volgende maanden onze aanpak – vooral door externe omstandigheden – nog moeten bijsturen. We maken er een punt van om iedereen dan zo snel mogelijk te informeren.

Samen met u kijken we uit naar de start van het schooljaar en naar een een ongetwijfeld boeiend jaar.

Vriendelijke groet

Ludo Jacobs
Algemeen Directeur

Maatregelen start schooljaar 2020 – 2021