Extra info voor 4, 5, 6 en 7 voor 2/9

Jullie kunnen via jullie schoolagenda in Smartschool zien in welke klas jullie zitten.


Voor de eerste schooldag verzamelen de vierdes bij het belsignaal van 10.20 u eerst in de eetzaal, nadien gaan zij naar het lokaal dat jullie hier terug kunnen vinden. Namiddag is er les volgens het lessenrooster. Neem dus ook deze boeken mee! De instromers verwachten we om 9.45 u aan de ingang (jullie hebben nog geen toegang tot Smartschool).


Voor de eerste schooldag gaan de vijfdeszesdes en zevendes bij het belsignaal van 11.10 u naar het lokaal dat jullie hier terug kunnen vinden. Namiddag is er les volgens het lessenrooster. Neem dus ook deze boeken mee! De instromers verwachten we om 10.30 u aan de ingang (jullie hebben nog geen toegang tot Smartschool).


OPGELET, DE LOKALEN HEBBEN SINDS DIT JAAR EEN NIEUWE NUMMERING! BASEER JE DAAROM OP DIT PLAN!