De coronaperiode op het SAB – een terugblik

Op 29 februari wordt de eerste interne communicatie gevoerd naar ouders, leerlingen en personeelsleden m.b.t. het coronavirus via een bericht op Smartschool.
Op dat moment is alles nog vrij onzeker en wordt er vooral verwacht van iedereen om alert te zijn voor eventuele symptomen en de nodige aandacht te schenken aan de persoonlijke hygiëne.
Voor wie tijdens de krokusvakantie in een risicogebied was geweest, werd aangeraden om extra waakzaam te zijn.
Op 12 maart wordt een tweede bericht uitgestuurd aan ouders, leerlingen en personeelsleden met de melding dat bepaalde activiteiten niet meer mogen doorgaan. De Romereis wordt geannuleerd, de info-avonden worden uitgesteld, de oudercontacten m.b.t. de studiekeuze zullen ook niet kunnen doorgaan..
Vanaf dan gaat het snel …

Lees verder…