Collega’s leren van collega’s…

De nieuwbouw, beter gekend als blok D, is al in gebruik sinds de start van dit schooljaar. In deze blok geven echter uitsluitend de leraren talen, verzorging, retail, expressie en lichamelijke opvoeding les.
In de verschillende vakruimten kan bovendien op een wat meer klassieke manier worden lesgegeven, maar kunnen tegelijk moderne onderwijsvormen (groepswerking, zelfstandig werken, co-teaching, …) zonder problemen worden toegepast.  SAB heeft immers bewust gekozen voor een verfrissend, maximaal flexibel concept. De basis zijn echte ‘flexi-ruimten’ waarbij leraren de indeling naar gelang van de doelgroep en de aard van de lessen meer open, meer gesloten, groter of kleiner kunnen maken.

Reden genoeg om de andere collega’s van SAB te laten kennis maken met dit vernieuwende concept tijdens een pedagogische studiedag!

Collega's leren van collega's...