(choko)TOF(f) dat jullie op tijd waren in december!

De leerlingen van de klassen waarvan in de maand december niemand als “ongeldig te laat” werd geregistreerd, zullen tijdens het oudercontact beloond worden!

Als school hechten we veel belang aan het op tijd komen op school en in de les. Leerlingen die te laat op school komen of in de les, missen immers de start van de les en storen de les voor de andere leerlingen.

 • 3HWa
 • 3HWb
 • 3WETa2
 • 3WETb2
 • 3VV1
 • 4ECO1+2
 • 4HW1
 • 4WETa1+2
 • 4STWa2
 • 4VVa1+2
 • 5EMT
 • 5EW1+2
 • 5LMT
 • 5LW
 • 5HWb
 • 5WWa1
 • 5WWb1+2
 • 5WWc2
 • 5MMa
 • 5STWa
 • 5STWb1+2
 • 5STWc1+2
 • 5VZ1
 • 5OH1
 • 6LW
 • 6EW
 • 6HW
 • 6WWa
 • 6STWa1+2
 • 6VZb
 • 7KZ
 • 7KBd1