Aangepaste lestijden

De klassieke lestijden zullen vanaf dit schooljaar wijzigen. Vanaf dit schooljaar zullen we immers vragen dat de leerlingen na de speeltijden per klas verzamelen op een afgesproken plek waarna iedere leraar zijn/haar leerlingen verder begeleidt naar het klaslokaal. Ook het toiletbezoek zal anders verlopen. Er kan slechts een beperkt aantal leerlingen op hetzelfde moment naar het toilet.
Tijdens de middag zal er ook in 2 shiften worden gegeten.