4ORA gaat werkplekleren bij de Colruyt

Op 6 november kregen de leerlingen van 4 Office & Retail assistant een rondleiding in de Colruyt door de gerant. Hier kregen ze te zien welke veiligheidsmaatregelen de werknemers nemen bij het lossen van de vrachtwagen, bij het in de rekken plaatsen van de goederen, … Ook kregen ze te horen dat de papieren etiketten in de nabije toekomst gingen vervangen worden door de elektronische versie.
Hoe Collect & Go werkt, hoe alles wordt verzameld en waarmee men moet rekening houden, werd heel zorgvuldig uitgelegd. Zo konden de leerlingen de leerstof van het het vak Retail in de praktijk waarnemen.