Technisch Secundair Onderwijs: derde graad


In de derde graad van het TSO bieden we de volgende studierichtingen aan:

Een studierichting voor jou?

Heb je commerciële feeling? Ben je gefascineerd door marketingevoluties in een (inter)nationale context? Ben je een teamplayer en durf je je uitdrukken in vreemde talen? Volg je nieuwe ict-communicatietendensen op de voet?

Wil je je ondernemersvaardigheden verder ontplooien en je daarbij de nodige administratieve vaardigheden eigen maken? Vind je een brede algemene vorming belangrijk?

Wat leer je in de richtingsvakken?

Het vak bedrijfseconomie bestaat uit vier grote componenten:

 1. De onderneming en haar omgeving: je bestudeert uitgebreid de relatie met de stakeholders om daarna je blik te verleggen naar een internationale context en duurzaam ondernemen.
 2. Het opstarten van een onderneming: je gaat de startformaliteiten en de risico’s en opportuniteiten van ondernemerschap na. Je maakt je op een praktische manier essentiële ondernemersvaardigheden eigen.
 3. De commerciële en administratieve verrichtingen binnen een onderneming: je bestudeert marketing en aan- en verkoopactiviteiten in een (inter)nationale context. Je leert deze verrichtingen registreren in een professioneel boekhoudpakket. Je verkent een ERP-pakket waarin je eveneens een webshop leert uitbouwen.
 4. Beleidsbeslissingen als ondernemer met speciale aandacht voor marketing: je leert in de huid kruipen van een ondernemer en beslissingen nemen op vlak van het commercieel beleid, het communicatiebeleid, het investeringsen financieringsbeleid, het personeelsbeleid… Een ondernemer is immers van alle markten thuis.

In het vak project richt je in het vijfde jaar samen met je medeleerlingen een eigen onderneming op. Van opstart tot financiering, van verkoop tot personeelsbeleid en afsluiting. Op deze wijze kan je je essentiële ondernemerskwaliteiten zoals initiatief nemen, creativiteit, doorzettingsvermogen op een realistische wijze verder ontwikkelen en je zo ontpoppen tot ondernemer van de toekomst! In het zesde jaar werk je in groep een aantal praktijkgerichte cases uit: ontwerpen administratieve kantooromgeving, organisatie teambuildingsactiviteit, sociale media & marketing, actualiteitsdossier …

Marketing & Management in onze school: erg aantrekkelijk!

In het zesde jaar bieden we je een blokstage van twee weken aan om je commerciële- en ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en je te helpen oriënteren bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. Daarnaast ontvang je ook het attest bedrijfsbeheer.

Wat na deze studierichting?

Na de derde graad studeer je verder in een professionele bacheloropleiding zoals marketing, bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, financie- en verzekeringswezen, management-assistent, accountancy-fiscaliteit, logistiek management, toerisme en recreatiemanagement …

Meer informatie over projecten en studiereizen vind je terug op de Facebookpagina

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis1/1
Lichamelijke opvoeding2/2
Engels3/3
Frans4/4
Nederlands3/3
Duits2/2
Wiskunde3/3
Bedrijfseconomie9/9
Project1/1
Natuurwetenschappen1/1
Blokstages tweede jaar: 2 weken


Marketing & Management in beeld


Een studierichting voor jou?

Hou je van een programmeeruitdaging en kan je gedreven zoeken naar de ideale oplossing? Gaat je interesse uit naar web-layout? Intrigeert Big Data jou? Heb je feeling voor cijfers en logisch redeneren? Grijp je graag terug naar professionele softwarepakketten voor de uitwerking van bedrijfseconomische toepassingen? Vind je het leuk om in team projecten uit te werken? Wil je je bekwamen in de formaliteiten van een startende ondernemer? Vind je een brede evenwichtige vorming belangrijk? Kies dan voor Business & IT!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Het vak Bedrijfseconomie bestaat uit twee grote componenten:

 • Starten van een onderneming:
  • Uitgebreide kennismaking met de startformaliteiten van een zelfstandig ondernemer.
  • Verkennen van de eerste stappen als ondernemer op vlak van investeren, aanleggen van een voorraad, aanwerven van personeel....
  • Economische indicatoren zoals conjunctuur, welvaart, BBP....opvolgen en interpreteren als ondernemer.
 • Runnen van een onderneming:
  • Studie en uitwerking van de kostprijsberekening, de investeringsanalyse en de jaarrekeninganalyse in een onderneming met behulp van professionele softwarepakketten.
  • Registratie van boekhoudkundige verrichtingen in de context van een boekhoudafdeling van een onderneming of boekhoudkantoor met behulp van een professioneel boekhoudpakket. In ERP pakket volg je de voorraadadministratie op.

Het vak toegepaste Informatica spitst zich enerzijds toe op het ontwerpen en beheren van databanken en het ontwikkelen van webtoepassingen. Daarnaast is er ook aandacht voor informatiemanagement en het beveiligen van data in een bedrijf. Probleemoplossende vaardigheden vormen een rode draad en worden flink getraind.

Het vak project ondersteunt de vakken toegepaste informatica en bedrijfseconomie en voorziet extra begeleiding bij de geïntegreerde proef. In het vijfde jaar ligt de focus op extra programmeertechnieken en ICT tendensen. In het zesde jaar is er daarnaast ruimte voor een simulatiespel, een bedrijfsbezoek en gastlessen.

Business & IT in onze school: erg aantrekkelijk!

In het zesde jaar ga je twee weken op blokstage om je ict-vaardigheden en bedrijfsadministratieve vaardigheden verder te ontwikkelen en je te helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. We organiseren gerichte bedrijfsbezoeken, onderhouden vele contacten met externe klanten en verwerken creatieve opdrachten in teamverband. Ook deze leerlingen ontvangen het attest bedrijfsbeheer.

Wat na deze studierichting?

Na de derde graad studeer je verder in een professionele bacheloropleiding zoals toegepaste informatica, accountancy-fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, multimedia en communicatietechnologie, webdesign, bedrijfsmanagement...

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis1/1
Lichamelijke opvoeding2/2
Engels3/3
Frans3/3
Nederlands3/3
Wiskunde4/4
Bedrijfseconomie6/6
Toegepaste informatica5/5
Natuurwetenschappen1/1
Project1/1
Blokstages tweede jaar: 2 weken


Business & IT in beeld


Een studierichting voor jou?

Leg je graag contacten met andere mensen? Ben je bovendien een persoon die graag dieper ingaat op het hoe en waarom van menselijke interacties? Wil je later graag werken met mensen? Boeien wetenschappen je? Heb je interesse voor natuur en techniek? Dan is Sociale en technische wetenschappen iets voor jou!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Het vak sociale wetenschappen laat je verdiepen in mens en maatschappij. Je staat stil bij de ontwikkeling van menselijk gedrag en menselijke relaties. Thema’s als emoties of opvoedend handelen komen uitgebreid aan bod.

Daarnaast zoomen we in op de samenleving waarin we leven. Het vak natuurwetenschappen verruimt je kennis van biologie, fysica en chemie. Je verdiept je in wetenschappelijke thema’s en gaat met de verworven kennis praktisch aan de slag in labo’s.

In het vak voeding werk je met een voedingsvoorlichtingsmodel en bereid je gevarieerde maaltijden.

In het vak project werken alle voorgaande vakken samen binnen een thema. Je start een onderzoek op in groep, organiseert een project en presenteert dit mondeling. Dankzij een grondige reflectie sta je stil bij jouw talenten en werkpunten.

Sociale en technische wetenschappen in onze school: erg aantrekkelijk!

In het zesde jaar ga je naargelang je interesse een week op blokstage op een werkplek die aansluit bij de opleiding. Deze stage-ervaring kan je helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs.

We organiseren in teamverband projecten binnen en buiten school, met kinderen en ouderen. We onderhouden vele contacten met externe partners uit het werkveld.

Wat na deze studierichting?

Na het zesde jaar ben je klaar om verder te studeren in een professionele bachelor:

 • sociale sector: orthopedagogie, maatschappelijk werk...
 • pedagogische sector: leraar kleuter-, lager of secundair onderwijs...
 • gezondheidssector: verpleegkunde, dieetkunde, ergotherapie...
 • wetenschappelijke sector: laborant, milieuzorg, dierenzorg...

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis1/1
Lichamelijke opvoeding2/2
Frans3/3
Engels2/2
Nederlands4/4
Wiskunde3/3
Sociale wetenschappen5/5
Natuurwetenschappen en labo4/4
Projecten (sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding, expressie)5/5
Blokstage tweede jaar: 1 week


Sociale en technische wetenschappen in beeld