Algemeen Secundair Onderwijs: derde graad


De vernieuwingen situeren zich niet alleen binnen de vakinhouden, maar ze zijn vooral herkenbaar in het vakoverstijgend werken. Zo staat in de lessentabellen het vak Project, waar de studierichtingsvakken en de taalvakken elkaar ontmoeten. Vernieuwende werkvormen zoals begeleid zelfstandig leren, groepswerk, wetenschappelijk onderzoek, probleemgestuurd onderwijs, werken in open leercentra,… krijgen alle kansen. Wij willen de onderzoekscompetenties bij onze leerlingen realiseren. Daarom maken ze seminariewerken en presenteren deze voor een jury met interne en externe leden, zowel in het Nederlands als in de vreemde talen. De ICT wordt daadwerkelijk geïntegreerd, dat is vanzelfsprekend. Zo krijgen de leerlingen een degelijke vorming, die succes in het hoger onderwijs garandeert.

De talen krijgen een bijzondere plaats in alle ASO-studierichtingen. In Economie-moderne talen en Latijn-moderne talen krijgen de leerlingen – naast Frans, Engels en Duits – bovendien verplicht Spaans als vierde vreemde taal. Ook de andere leerlingen kunnen Duits of Spaans leren, weliswaar op vrijwillige basis als 33ste uur.

Ook de andere leerlingen kunnen Duits of Spaans leren, weliswaar op vrijwillige basis als 33ste uur.

In onze derde graad van het ASO bieden wij de volgende studierichtingen aan:

Een studierichting voor jou?

De Belgische en internationale economie fascineren jou? Je wil meer weten over de werking van bedrijven en organisaties? Diepgravende analyses en economische modellen liggen je wel? Je vertoont een grote openheid voor vreemde culturen en wil communicatief vaardig zijn in verschillende talen (Engels, Frans, Spaans en Duits). Je werkt graag nauwgezet en grondig? Misschien ben jij wel een toekomstigeondernemer met net dat talige streepje voor!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Het vak economie geeft je een brede kijk op hoe de nationale en internationale economie functioneert. Je vertrekt vanuit de huidige economische situatie om een goed algemeen beeld te krijgen. Hoe verhouden economische, juridische, boekhoudkundige en ethische aspecten van het ondernemerschap zich onderling? Je voert onderzoeksopdrachten uit binnen een economische context met een wiskundige benadering: plannen, uitvoeren, evalueren en rapporteren.

Daarnaast verbreed je je inzicht op het gebied van talen. Je verdiept je interculturele kennis en je bestudeert de literatuur binnen de volgende moderne vreemde talen: Frans, Engels, Duits en Spaans. Via het presenteren van onderzoeksopdrachten en projecten in je moedertaal en in de vreemde talen verfijn je je taal- en presentatievaardigheden waardoor je communicatief sterker staat. Daarnaast geeft het je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt het bij tot de ontwikkeling van je eigen literaire smaak.

Economie-moderne talen in onze school: erg aantrekkelijk!

SAB beschikt over een stimulerende economieklas met moderne informatietechnologie waarbij gedreven leraren je op de hoogte houden en alles bijleren over de laatste aspecten. Je maakt interessante bedrijfsbezoeken, krijgt boeiende sprekers uit het bedrijfsleven over de vloer en werkt in teamverband aan uitdagende projecten. Daarnaast zijn er de studiereizen om je blik te verruimen op de economische wereld.

Dankzij de studie van vier moderne vreemde talen, Frans, Engels, Duits en Spaans heb je al een streepje voor, zowel binnen de economische wereld als in andere sectoren waar taalvaardigheid een belangrijke troef is. Wat na deze studierichting? Verdere studies in talen en economie liggen voor de hand, maar ook in de rechten, de sociale sector en het onderwijs studeren onze leerlingen met succes verder zowel in de bachelor- als in de masteropleidingen.

Professionele bacheloropleidingen: bachelor in het bedrijfsmanagement, bachelor in het (secundair) onderwijs, bachelor in het sociaal netwerk... Masteropleidingen: handelswetenschappen (hiervoor kan bij voldoende interesse een extra uur wiskunde gevolgd worden binnen SAB), master in de sociaal-economische wetenschappen, master in de taal- en letterkunde, master in de criminologische wetenschappen...

Meer informatie over projecten en studiereizen vind je terug op de Facebookpagina!

Lessentabel

VakUren
Totaal32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans4/4
Engels3/3
Duits2/2
Spaans2/2
Wiskunde4/4
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Natuurwetenschappen2/2
Economie4/4


Economie-moderne talen in beeld


Een studierichting voor jou?

De Belgische en internationale economie fascineren jou? Je wil meer weten over de werking van bedrijven en organisaties? Diepgravende analyses en economische modellen liggen je wel? Exacte, kwantitatieve en wiskundige benaderingen van problemen schrikken je niet af? Je werkt graag nauwgezet en grondig? Misschien ben jij wel een toekomstige ondernemer? Kis dan voor de combinatie van economie en wiskunde!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Het vak economie geeft je een brede kijk op hoe de nationale en internationale economie functioneert. Je vertrekt vanuit de huidige economische situatie om een goed algemeen beeld te krijgen. Hoe verhouden economische, juridische, boekhoudkundige en ethische aspecten van het ondernemerschap zich onderling? Je voert onderzoeksopdrachten uit binnen een economische context met een wiskundige benadering: plannen, uitvoeren, evalueren en rapporteren. In de pool wiskunde leer je methodisch, gestructureerd en exact redeneren binnen een bepaald begrippenkader. Dit is o.a. van belang om diverse wiskundige en logische problemen efficiënt en correct te kunnen oplossen. Hoe diepgaander je bovendien met de talrijke symbolen uit de wiskunde leert omgaan, hoe beter je in staat bent om bepaalde (wetenschappelijke, economische,…) fenomenen wiskundig te modelleren om ze vervolgens met meer gevorderde wiskundige technieken te bestuderen en begrijpen. Tot slot maak je in deze pool niet alleen kennis met concrete toepassingen, maar ook met meer abstracte begrippen, redeneringen en bewijstechnieken. Ook dit is van cruciaal belang voor iedereen die later wiskunde, economie of wetenschappen op een hoger niveau wil studeren.

Economie-wiskunde in onze school: erg aantrekkelijk!

SAB beschikt over een stimulerende economieklas met moderne informatietechnologie waarbij gedreven leraren je op de hoogte houden en alles bijleren over de laatste aspecten. Je maakt interessante bedrijfsbezoeken, krijgt boeiende sprekers uit het bedrijfsleven over de vloer en werkt in teamverband aan uitdagende projecten. Daarnaast zijn er de studiereizen om je blik te verruimen op de economische wereld. Wat na deze studierichting? Economie-wiskunde bereidt je voor op een academische bachelor zoals handelsingenieur, handelswetenschappen of toegepaste economische wetenschappen. Ook andere studierichtingen op academisch niveau zijn zeker mogelijk zoals sociale wetenschappen. Verkies je een professionele bachelor, dan liggen richtingen in de lijn van accountancy, fiscaliteit, financiewezen, logistiek of marketing voor de hand.

Meer informatie over projecten en studiereizen vind je terug op de Facebookpagina!

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans3/3
Engels2/2
Wiskunde6/6
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Fysica2/1
Chemie1/1
Biologie1/1
Esthetica1/1
Economie4/4
Project1/2


Economie-wiskunde in beeld


Een studierichting voor jou?

Ben je geboeid door de studie van Latijn en denk je graag na over de betekenis, de inhoud en de vorm van authentieke literaire werken uit de oudheid? Beschik je over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden? Je hebt aanleg voor moderne vreemde talen en een ruime culturele belangstelling. Je bent bereid je communicatieve vaardigheden voortdurend te oefenen.

Wat leer je in de richtingsvakken?

In Latijn bestudeer je de Latijnse taal en de Romeinse cultuur via het werken met poëtische, historische, juridische en filosofische teksten. Het lezen van de Latijnse auteurs Vergilius, Cicero en Tacitus verdiept je inzicht in de literatuurgeschiedenis en vergroot je interesse in de literatuur. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je eveneens in contact met de beschaving die bepalend is geweest voor de westerse wereld. Vanuit de Romeinse cultuur verwerf je inzicht in het huidige Belgische rechtssysteem. Je leert de kneepjes kennen van de welsprekendheid, je voelt de poëzie beter aan en je komt in contact met befaamde filosofen.

De studie van moderne vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans) neemt een belangrijke plaats in. Met je kennis van deze talen oefen je heel wat vaardigheden in waardoor je communicatief sterk staat. Het geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je eigen literaire smaak.

Daarnaast oefen je de onderzoekscompetenties rond literaire en linguïstische onderwerpen waarbij je verbanden legt met onze huidige samenleving. Je werkt zelfstandig en kritisch met informatiebronnen en je hanteert een correcte taal om situaties te beschrijven. Via opdrachten en projecten in je eigen en in de vreemde talen verfijn je je talenkennis, je taalvaardigheden en je presentatievaardigheden.

Latijn-moderne talen in onze school: erg aantrekkelijk!

In het vijfde jaar brengen we een bezoek aan de rechtbank. We nodigen ook een advocaat uit in de klas die de linken legt tussen het Romeins recht en het Belgisch recht. Bij gelegenheid wonen de leerlingen lezingen bij van interessante sprekers (o.a. politici).
We spelen in op het actueel aanbod van musea en theaters. Leerlingen krijgen op die manier de kans om met eigen ogen aspecten uit de Griekse en Romeinse cultuur te bewonderen.
SAB ondersteunt een goed uitgewerkt project waarbij de leerlingen hun leerstof zelfstandig verdiepen via onderzoek. De leerlingen Latijn begeven zich tijdens hun onderzoek in het domein van de filosofie, een vak waarmee ze in het hoger onderwijs ongetwijfeld in aanraking komen. Zij prikkelen hun abstract denkvermogen en leren buiten hun comfortzone te treden door ‘out of the box’ te denken.

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans4/4
Engels3/3
Duits2/2
Spaans2/2
Wiskunde3/3
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Natuurwetenschappen2/2
Esthetica1/1
Latijn4/4


Latijn-moderne talen in beeld


Een studierichting voor jou?

Zoek je een evenwicht tussen een exact wetenschappelijke en een verbaalliteraire component? Beschik je over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden? Voel je je thuis in de wereld van de Latijnse taal en in de wereld van structuren, symbolen, modellen en abstracties? Dan is Latijn-wiskunde iets voor jou.

Wat leer je in de richtingsvakken?

In Latijn bestudeer je de Latijnse taal en de Romeinse cultuur via het werken met poëtische, historische, juridische en filosofische teksten. Het lezen van de Latijnse auteurs Vergilius, Cicero en Tacitus verdiept je inzicht in de literatuurgeschiedenis en vergroot je interesse in de literatuur. De lectuur van Latijnse auteurs brengt je eveneens in contact met de beschaving die bepalend is geweest voor de westerse wereld. Vanuit de Romeinse cultuur verwerf je inzicht in het huidige Belgische rechtssysteem.

Je leert de kneepjes kennen van de welsprekendheid, je voelt de poëzie beter aan en je komt in contact met befaamde filosofen.

In de pool wiskunde leer je methodisch, gestructureerd en exact redeneren binnen een bepaald begrippenkader. Dit is o.a. van belang om diverse wiskundige en logische problemen efficiënt en correct te kunnen oplossen. Hoe diepgaander je bovendien met de talrijke symbolen uit de wiskunde leert omgaan, hoe beter je in staat bent om bepaalde (wetenschappelijke, economische,…) fenomenen wiskundig te modelleren om ze vervolgens met meer gevorderde wiskundige technieken te bestuderen en begrijpen. Tot slot maak je in deze pool niet alleen kennis met concrete toepassingen, maar ook met meer abstracte begrippen, redeneringen en bewijstechnieken. Ook dit is van cruciaal belang voor iedereen die later wiskunde, economie of wetenschappen op een hoger niveau wil studeren.

Binnen de wetenschappelijke component (fysica, chemie, biologie) verwerk je de leerinhouden vooral inzichtelijk. Er wordt een hoog abstractievermogen van je verwacht.

Latijn-wiskunde in onze school: erg aantrekkelijk!

In het vijfde jaar brengen we een bezoek aan de rechtbank. We nodigen ook een advocaat uit in de klas die de linken legt tussen het Romeins recht en het Belgisch recht. Bij gelegenheid wonen de leerlingen lezingen bij van interessante sprekers (o.a. politici).
We spelen in op het actueel aanbod van musea en theaters. Leerlingen krijgen op die manier de kans om met eigen ogen aspecten uit de Griekse en Romeinse cultuur te bewonderen.
SAB ondersteunt een goed uitgewerkt project waarbij de leerlingen hun leerstof zelfstandig verdiepen via onderzoek. De leerlingen Latijn begeven zich tijdens hun onderzoek in het domein van de filosofie, een vak waarmee ze in het hoger onderwijs ongetwijfeld in aanraking komen. Zij prikkelen hun abstract denkvermogen en leren buiten hun comfortzone te treden door ‘out of the box’ te denken. Daarnaast krijg je op onze school een sterke voorbereiding op het hoger onderwijs met speciale aandacht en het bijwerken voor het toelatingsexamengeneeskunde.

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans3/3
Engels2/2
Wiskunde6/6
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Fysica2/2
Chemie2/2
Biologie1/1
Esthetica1/1
Latijn4/4


Wat na deze studierichting?

Latijn-wiskunde is een stevige studierichting waarin bijna alle vormingscomponenten aan bod komen. Veel specialisaties binnen de masteropleidingen zijn mogelijk. Enkele voorbeelden: master in de wiskunde, informatica, fysica, chemie, biologie, toegepaste economische wetenschappen, geneeskunde, psychologie, taal- en letterkunde, biomedische wetenschappen, ingenieurswetenschappen. Ook in de professionele bacheloropleidingen zijn de slaagcijfers hoog.

Latijn-wiskunde in beeld


Een studierichting voor jou?

Ben je sociaal ingesteld en werk je graag met en voor mensen? Wil je meer weten over de mens, de samenleving en de maatschappelijke actualiteit? Hou je ervan mensen te observeren, te bevragen en hun cultuur te onderzoeken? Ben je kritisch ingesteld en denk je creatief? Wil je verder groeien op communicatief vlak in je moderne vreemde talen? Schrik je niet terug van zelfstandig werk? Dan is Humane wetenschappen de richting voor jou!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Binnen het vak gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je toetst je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie (gedrag van de mens), de sociologie (menselijke samenleving) en de antropologie (de mens binnen natuurhistorisch perspectief).

Binnen cultuurwetenschappen bestudeer je zes grote thema’s: de rol van media in de samenleving, een inleiding in het filosofisch denken, het politieke, sociaal-economische en het juridische veld en ten slotte de maatschappelijke rol van kunsten. Je verwerft een genuanceerde kijk op de invloed van deze cultuurverschijnselen op de samenleving.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren)

Humane wetenschappen in onze school: erg aantrekkelijk!

We beschikken over een prachtig cultuurlokaal. De inrichting en aanwezigheid van een tiental laptops maken deze ruimte uitermate geschikt voor kleine onderzoeken in groep.

SAB nodigt al enkele jaren (top)politici uit als gastspreker: leerlingen zorgen voor de uitnodiging en bereiden het gesprek en dankwoord grondig voor. Daarnaast bezoeken we elk jaar enkele uitzonderlijke lopende kunsttentoonstellingen en de politieke instanties (federaal parlement, Vlaams parlement).

Onderzoeksopdrachten kunnen hierbij niet ontbreken. Leerlingen werken gedurende projecturen een kunsthistorisch onderzoek uit. Daarnaast steken we ook de taalgrens over via het project “Arm Wallonië”. Gerichte vragen opstellen en deze wetenschappelijk verwerken, verwoorden en presenteren vormen de basis van het onderzoek binnen Humane wetenschappen. Bij het opstellen van vragenlijsten en enquêtes krijg je ondersteuning vanuit het vak wiskunde (statistiek). Schrijfopdrachten in de vorm van papers en essays zijn zeer belangrijk om een onderzoek wetenschappelijk af te ronden. Daarnaast zal je spreekvaardigheid ook worden aangescherpt bij spreekbeurten en deel je je kunsthistorische expertise tijdens gidsingen.

Daarnaast maak je kennis met de psychiatrie als mogelijk toekomstig werkveld. We brengen een bezoek aan een Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, nodigen (ex-)psychiatrische patiënten uit, en interviewen deskundigen uit het werkveld (psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of psychiatrisch verpleegkundige).

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans4/4
Engels3/3
Wiskunde3/3
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Natuurwetenschappen2/2
Esthetica1/1
Gedragswetenschappen3/3
Cultuurwetenschappen3/3
Project2/2


Wat na deze studierichting?

Na Humane wetenschappen kan je vlot doorstromen naar allerlei breedmaatschappelijke studierichtingen binnen de sociale wetenschappen, pedagogisch-psychologische wetenschappen, letteren- en wijsbegeerte, (kunst)geschiedenis en dit zowel op bachelor- als masterniveau. Enkele voorbeelden: master in de psychologie, pedagogische wetenschappen, communicatiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, sociologie, criminologie. Professionele bachelor in de orthopedagogie, sociaal werk, assistent in de psychologie, sociale readaptatiewetenschappen, verpleegkunde, (secundair) onderwijs.

Humane wetenschappen in beeld


Een studierichting voor jou?

Hou je van abstract denken? Heb je interesse voor de brede werkelijkheid en voor de verklaring van natuurverschijnselen? Los je de problemen graag procesmatig op? Ben je kritisch ingesteld, heb je zin voor nauwkeurigheid, discipline en ben je leerbereid? Dan is Wetenschappen-wiskunde iets voor jou!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Binnen de component wetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde) leer je abstract denken met sterke verdieping als voorbereiding op het hoger onderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de pool wiskunde leer je methodisch, gestructureerd en exact redeneren binnen een bepaald begrippenkader. Dit is o.a. van belang om diverse wiskundige en logische problemen efficiënt en correct te kunnen oplossen. Hoe diepgaander je bovendien met de talrijke symbolen uit de wiskunde leert omgaan, hoe beter je in staat bent om bepaalde (wetenschappelijke, economische,…) fenomenen wiskundig te modelleren om ze vervolgens met meer gevorderde wiskundige technieken te bestuderen en begrijpen. Tot slot maak je in deze pool niet alleen kennis met concrete toepassingen, maar ook met meer abstracte begrippen, redeneringen en bewijstechnieken. Ook dit is van cruciaal belang voor iedereen die later wiskunde, economie of wetenschappen op een hoger niveau wil studeren.

Binnen de projecturen werk je begeleid zelfstandig, individueel of in groepjes aan het ontwikkelen van je onderzoekscompetenties. Je zoekt informatie op met behulp van de nieuwe media, je onderzoekt, je vormt een persoonlijke kritische mening, je geeft een presentatie van de resultaten.

Wetenschappen-wiskunde in onze school: erg aantrekkelijk!

SAB ondersteunt een goed uitgewerkt project waarbij de leerlingen hun leerstof zelfstandig verdiepen via onderzoek. Daarnaast krijg je op onze school een sterke voorbereiding op het hoger onderwijs met speciale aandacht en het bijwerken voor het toelatingsexamen geneeskunde.

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans3/3
Engels2/2
Wiskunde6/6
Aardrijkskunde2/1
Geschiedenis2/2
Fysica2/3
Chemie2/2
Biologie2/2
Esthetica1/1
Project2/2


Wat na deze studierichting?

Wetenschappen-wiskunde is een stevige studierichting waarin bijna alle vormingscomponenten aan bod komen. Het is de ideale voorbereiding op opleidingen met een sterk wetenschappelijk profiel, zowel op master- als op bachelorniveau. Enkele voorbeelden van masteropleidingen: master in de biomedische wetenschappen, geneeskunde, industriële wetenschappen, wiskunde, informatica, fysica, chemie of biologie, ingenieurswetenschappen. Enkele voorbeelden van professionele bacheloropleidingen: bachelor in de milieuzorg, bachelor in het (secundair) onderwijs.

Wetenschappen-wiskunde in beeld