Algemeen Secundair Onderwijs: derde graad


De vernieuwingen situeren zich niet alleen binnen de vakinhouden, maar ze zijn vooral herkenbaar in het vakoverstijgend werken. Zo staat in de lessentabellen het vak Project, waar de studierichtingsvakken en de taalvakken elkaar ontmoeten. Vernieuwende werkvormen zoals begeleid zelfstandig leren, groepswerk, wetenschappelijk onderzoek, probleemgestuurd onderwijs, werken in open leercentra,… krijgen alle kansen. Wij willen de onderzoekscompetenties bij onze leerlingen realiseren. Daarom maken ze seminariewerken en presenteren deze voor een jury met interne en externe leden, zowel in het Nederlands als in de vreemde talen. De ICT wordt daadwerkelijk geïntegreerd, dat is vanzelfsprekend. Zo krijgen de leerlingen een degelijke vorming, die succes in het hoger onderwijs garandeert.

De talen krijgen een bijzondere plaats in alle ASO-studierichtingen. In Economie-moderne talen en Latijn-moderne talen krijgen de leerlingen – naast Frans, Engels en Duits – bovendien verplicht Spaans als vierde vreemde taal. Ook de andere leerlingen kunnen Duits of Spaans leren, weliswaar op vrijwillige basis als 33ste uur.

Ook de andere leerlingen kunnen Duits of Spaans leren, weliswaar op vrijwillige basis als 33ste uur.

In onze derde graad van het ASO bieden wij de volgende studierichtingen aan: