Algemeen Secundair Onderwijs: tweede graad


In de tweede graad krijg je een brede basisvorming. In totaal heb je voor 27 of 28 lesuren hetzelfde programma als de andere ASO-leerlingen. Na de tweede graad kun je in principe naar alle studierichtingen in de derde graad.

In onze tweede graad van het ASO bieden wij de volgende studierichtingen aan:


Een studierichting voor jou?

Ben je geïnteresseerd in de Belgische en internationale economische situatie?
Wil je je verdiepen in de handel en wandel van bedrijven en organisaties? Denk je er ook aan om later zelf ondernemer te worden of actief deel uit te maken van zo een organisatie? Wil je een basiskennis computervaardigheden opdoen en tegelijk ook je vreemde talen oefenen met een sterke basis wiskunde? Vind je een brede algemene vorming belangrijk? Kies dan voor economie.

Wat leer je in de richtingsvakken?

In het vak economie krijg je een brede kijk op hoe de nationale en internationale economie werkt. Hierbij vertrek je steeds vanuit de huidige economische
situatie waardoor je een goed algemeen beeld krijgt van de actualiteit. Aan de hand van zelfstandige opdrachten leer je niet enkel op eigen initiatief nieuwe inzichten verwerven, bovendien oefen je via groepsopdrachten ook je sociale vaardigheden en krijg je via presentaties de kans om ook je communicatieve vaardigheden te verbeteren. Het gebruik van Smartschool en andere computertoepassingen geven je voldoende mogelijkheden om je ict-vaardigheden te oefenen.

Omwille van de internationalisering van onze economie worden vreemde talen steeds belangrijker. Je oefent je taalvaardigheid in verschillende talen via uitdagende toepassingen waardoor je communicatief sterk staat. Het geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je eigen literaire smaak.

Je krijgt een sterk pakket wiskunde met aandacht voor verdieping.

In het vak informatica leer je praktische toepassingen uitwerken en oplossen met behulp van verschillende softwaretoepassingen zoals tekstverwerking, elektronische rekenbladen en presentaties. Deze presentaties leer je vervolgens ook efficiënt gebruiken in andere vakken. Ook de internetapplicaties komen aan bod, met oog voor sociale media.

Economie in onze school: erg aantrekkelijk!

De intense samenwerking met een bedrijf uit de BRES (Breese Economische Stuurgroep) zorgt ervoor dat je een beeld krijgt van hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. Via meerdere bedrijfsbezoeken, zoals de chocoladefabriek, de steenkoolmijn, het Natuurhulpcentrum en Coca Cola kun je duidelijk de theorie van de lessen op een interactieve manier ervaren. We keren terug naar de oorsprong van het geld door een bezoek aan de Nationale Bank van België in Brussel.

Discussies met bedrijfsleiders geven je de kans om de economische realiteit op een boeiende manier te leren kennen van mensen die in de bedrijfswereld staan.

Dankzij onze speciaal ingerichte economieklas is het perfect mogelijk om projecten in kleine of grote groepjes uit te voeren en tegelijk je ict-vaardigheden toe te passen.

Wat na deze studierichting?

Na deze studierichting kan je doorstromen naar de studierichting Economie-moderne talen of Economie-wiskunde.

Meer informatie over projecten en studiereizen vind je terug op de Facebookpagina!

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans4/4
Engels3/2
Duits0/1
Wiskunde5/5
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Informatica1/1
Muzikale opvoeding0/1
Plastische opvoeding1/0
Fysica1/1
Chemie1/1
Biologie1/1
Economie4/4


Economie in beeld


Een studierichting voor jou?

Je wil de gevoelens en het denken van de mens begrijpen? Je bent nieuwsgierig hoe de mens functioneert binnen de maatschappij? Je hebt een brede cultuur-historischeinteresse? Je bent creatief en kan zelfstandig werken? Je vindt een brede algemene vorming belangrijk en wil hiervoor een theoretische studierichting volgen waarbij je binnen de projecten toch heel wat praktijkervaring kan ervaren?
Binnen Humane wetenschappen komen de vele facetten van ‘de mens’ allemaal aan bod.

Wat leer je in de richtingsvakken?

Twee belangrijke richtingsvakken, gedrags- en cultuurwetenschappen, richten zich respectievelijk op het persoonlijk en het maatschappelijk domein.

In het vak gedragswetenschappen bestudeer je de mens vooral vanuit sociologisch en psychologisch standpunt. Welke zijn de verschillende ontwikkelingsfases binnen een mensenleven? Wat en hoe denkt de mens over zichzelf maar ook over de maatschappij? Hoe kunnen we bepaalde maatschappelijke fenomenen verklaren en misschien zelfs oplossen?

Het vak cultuurwetenschappen laat de ‘cultuurfenomenen’ in de brede betekenis van het woord aan bod komen. Je maakt kennis met economie, recht, politiek, media, filosofie en kunst, niet als aparte vakken, maar als manieren waarop de mens het leven uitdrukt en het samenleven organiseert. Bovendien leer je stap voor stap de culturele realiteit kritisch onderzoeken. Samen met de leraar ga je op zoek naar informatiebronnen, achtergronden en betekenissen. In de loop van de tweede graad zal je steeds beter begrijpen hoe en waarom de wereld verandert en welke plaats we daarin hebben. Regelmatig de krant lezen, nieuwsuitzendingen op radio en televisie volgen, aandacht hebben voor documentaires, een boek lezen zijn voorwaarden om meer te weten te komen over mens en samenleving. De verworven kennis helpt je om stilaan een eigen standpunt in te nemen.

Humane wetenschappen in onze school: erg aantrekkelijk!

Binnen gedragswetenschappen werken we aan kleinschalige onderzoeken (interview, observatie, enquête, literatuur), voorzien we een project in de kleuterklas en een bezoek bij ouderen, een studiereis naar Brussel. De lessen zijn erg gevarieerd: groepswerk, kritisch inzicht, standpunt innemen, leren argumenteren…

We beschikken over een prachtig cultuurlokaal. De inrichting en aanwezigheid van een tiental laptops maakt deze ruimte uitermate geschikt voor kleine onderzoeken in groep. Zowel in het derde en vierde jaar organiseren we een studiereis die de leerstof tot leven wekt en de leerlingen midden in de culturele realiteit plaatst.

Wat na deze studierichting?

Als ASO-richting kan je in principe alle richtingen uit na de tweede graad, al dient het vijfde jaar Humane wetenschappen zich aan als logische opvolger.

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans4/4
Engels3/2
Duits0/1
Wiskunde4/4
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Informatica1/1
Muzikale opvoeding0/1
Plastische opvoeding1/0
Fysica1/1
Chemie1/1
Biologie1/1
Gedragswetenschappen3/3
Cultuurwetenschappen2/2


Humane wetenschappen in beeld


Een studierichting voor jou?

Heb je belangstelling voor taal, mythologie, geschiedenis, kunst…?
Zin om te ontdekken dat Latijn toch geen dode taal is?
Ben je nieuwsgierig en leergierig om je helemaal te verdiepen in de wereld en verhalen van de Romeinen?
ind je het belangrijk om kennis en vaardigheden te verwerven die erg nuttig kunnen zijn in je verdere studieloopbaan?
Ben je daarnaast sterk in wiskunde?
Dan is Latijn iets voor jou!

Wat leer je in de richtingsvakken?

Het vak Latijn bouwt voort op de reeds geziene grammatica uit de eerste graad. Je krijgt nog meer inzicht in de manier waarop de taal is opgebouwd. Je legt verbanden met structuren in andere talen en je gaat vlugger de betekenis van moeilijke woorden begrijpen. Je ontwikkelt ongetwijfeld je geheugen en je vermogen om logisch te denken. Hiermee kan je aan de slag in teksten: een Latijnse zin vertalen is als een puzzel waarvan alle stukjes uiteindelijk in elkaar moeten passen.

Het mag dan ook al eens wat moeilijker gaan, met een positieve ingesteldheid en de wil om het te kunnen, geraak je heel ver. Studeer je Latijn, dan krijg je ook een enorme culturele bagage mee. De teksten die je leest, leren je immers meer over de geschiedenis en het dagelijkse leven van de Romeinen. Zo ontdek je dat wij heel wat uit de oudheid geërfd hebben.

Je krijgt een sterk pakket wiskunde met aandacht voor verdieping.

Latijn in onze school: erg aantrekkelijk!

We beschikken over een prachtig vaklokaal waar de leerlingen in een aangename sfeer de lessen Latijn op een gevarieerde manier verwerken.

We organiseren tweejaarlijks een tweedaagse studiereis naar Trier voor de leerlingen van het derde en vierde jaar. We spelen in op het actueel aanbod van musea. Leerlingen krijgen op die manier de kans om met eigen ogen aspecten uit de Griekse en Romeinse cultuur te bewonderen. In de tweede graad Latijn zetten de leerlingen de eerste stappen van een onderzoek. Aan de hand van individuele opdrachten of groepswerk bereiden we de leerlingen voor op een zelfstandigere studiehouding in de derde graad.

Wat na deze studierichting?

Latijn is een erg veelzijdige richting met een brede algemene vorming waardoor je nog alle richtingen uit kan in de derde graad en het hoger onderwijs.

De leerlingen van de studierichting Latijn kunnen, indien er voldoende interesse is, op vrijwillige basis informatica volgen, zowel in het eerste als tweede jaar van de tweede graad.

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans4/4
Engels3/2
Duits0/1
Wiskunde5/5
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Muzikale opvoeding0/1
Plastische opvoeding1/0
Fysica1/1
Chemie1/1
Biologie1/1
Latijn5/5


Latijn in beeld


Een studierichting voor jou?

Ben je goed in wiskunde, geboeid door de natuur en chemische stoffen? Hou je van wetenschappelijke experimenten en ben je geïnteresseerd in de werking van technische toestellen? Kan je abstract denken, verbanden leggen en gemakkelijk grotere hoeveelheden verwerken? Neem je snel leerstof op uit de les, werk je vlot in groep en ben je ook taalvaardig? Kies dan voor Wetenschappen.

Wat leer je in de richtingsvakken?

In een extra uur fysica, chemie en biologie kan je je verdiepen in de abstracte leerstof en leer je de leerstof zelfstandig verwerken via leerlingenproeven. Je voert, individueel of in groep, experimenten uit. Hierdoor worden je technische onderzoeksvaardigheden en het hanteren van de code- en symbolentaal van wiskunde en wetenschappen bijzonder getraind. Je leert zelfstandig op zoek te gaan naar de verklaring en de verwerking van natuurverschijnselen. Ict-toepassingen en simulaties worden hierbij niet vergeten.

Daarnaast blijven ook de vreemde talen van groot belang.

Je krijgt een sterk pakket wiskunde met aandacht voor wetenschappelijke verdieping.

Wetenschappen in onze school: erg aantrekkelijk!

Op SAB beschikken we over goed uitgeruste labo’s waar de leerlingen op een veilige manier kunnen experimenteren. In de tweede graad worden ze geleidelijk aan voorbereid op een meer zelfstandige manier van werken in de derde graad.

Wat na deze studierichting?

Wetenschappen is een erg veelzijdige richting met een brede algemene vorming waardoor je nog alle richtingen uit kan in de derde graad en het hoger onderwijs. Een logisch vervolg op deze studierichting in de derde graad is Wetenschappen-wiskunde.

Lessentabel

VakUren
Totaal:32
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Nederlands4/4
Frans4/4
Engels3/2
Duits0/1
Wiskunde5/5
Aardrijkskunde1/1
Geschiedenis2/2
Informatica1/1
Muzikale opvoeding0/1
Plastische opvoeding1/0
Fysica2/2
Chemie2/2
Biologie2/2
Economie1/1


Wetenschappen in beeld