Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (doorstroomfinaliteit)

EEN STUDIERICHTING VOOR JOU?

Ben je geïnteresseerd in je eigen gedrag en dat van anderen? Wil je kritisch nadenken over essentiële levensvragen? Ben je bovendien een persoon die zich graag verdiept in vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving? Volg je graag de actualiteit? Wil je later graag werken met mensen? Ben je bereid je eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen? Wil je hiervoor een theoretische studierichting volgen waarbij je binnen de projecten toch heel wat praktijkervaring kan opdoen? Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen iets voor jou!

WAT LEER JE IN DE RICHTINGSVAKKEN?

De richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen combineert een brede algemene vorming met drie specifieke richtingsvakken: sociologie en psychologie, inleiding tot de filosofie en project.  

In het vak sociologie en psychologie leer je over de mens en de wereld rondom ons. In de component psychologie analyseer je de mens in elke levensfase. En dit op meerdere vlakken. Hoe ontwikkelt het menselijke lichaam? Hoe verandert het denken? Wat is gehechtheidsontwikkeling? We bouwen de leerstof rond ontwikkeling, sociaal gedrag en persoonlijkheid op via klassiek onderzoek en via bekende wetenschappelijk theorieën. Je observeert gedrag en geeft er betekenis aan.

In de component sociologie kijk je naar de positie van de mens in de hedendaagse samenleving. Welke posities en rollen bekleedt de mens? En wat met de veranderende cultuur en de rol van de media. 

In het vak inleiding tot de filosofie leer je filosofische vragen te stellen over de mens, over de wereld rondom ons, over het goede en het kwade, over het geluk en de zin van het leven. 

In vergelijking met Humane wetenschappen heb je iets meer ruimte en tijd voor de richtingspecifieke vakken. De extra projecturen maken het bovendien mogelijk om de theorie te koppelen aan de praktijk.

MAATSCHAPPIJ- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN IN ONZE SCHOOL: ERG AANTREKKELIJK!

In Maatschappij- en Welzijnswetenschappen hebben we de ruimte om gedurende 2 lesuren per week projectmatig en praktijkgericht te werken, steeds onder begeleiding van een coachende leerkracht. Je gaat op een creatieve manier aan de slag met de behandelde leerstof. Je doet kleinschalig onderzoek naar moeilijke begrippen zoals egocentrisme in de kleuterklas. Via rollenspelen werk je aan verbindende communicatie en je trekt de wereld in om op een correcte manier te leren waarnemen. Je knutselt en schrijft een leesboekje voor een vierjarige. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Ons vaklokaal is uitstekend uitgerust met laptops en ander materiaal om dit tot een goed einde te brengen.

WAT NA DEZE STUDIERICHTING?

Je verwerft een brede, algemene vorming die je voorbereidt op hoger onderwijs. Na de 2de graad kan je verder specialiseren in Welzijnswetenschappen of in een andere studierichting. Na de 3de graad kan je een aantal menswetenschappelijke bacheloropleidingen volgen zowel aan de universiteit als aan de hogeschool zoals Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Sociaal-agogisch werk, leraar secundair onderwijs … Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar onderwijskiezer.be.


LESSENTABEL

Basisvorming
Aardrijkskunde1/1
Biologie1/1
Chemie1/1
Engels2/2
Frans3/3
Fysica1/1
Geschiedenis1/1
Godsdienst2/2
Lichamelijke opvoeding2/2
Mens en samenleving1/0
Nederlands4/4
Wiskunde4/4
Richtingspecifieke vorming
Inleiding tot de filosofie1/2
Sociologie en psychologie5/5
Aanvullende vorming
Artistieke vorming1/0
Digitale geletterdheid0/1
Project2/2